اجازه دادن به جنس مخالف برای بوسیدن

سوال:آیا اجازه دادن به جنس مخالف برای بوسیدن در صورتی که هیچ احساس خاصی به وجود نیاورد مشکل شرعی دارد؟

جواب: لمس بدن نامحرم حرام است چه با لذت و چه بدون لذت یا احساس، با این وجود این کار شرعا جائز نیست !

سوال:من فهمیدم که بوسیده شدنم توسط جنس مخالف مشکل داشته وحرام بوده است.
حالا برای اینکه مشکلی که بوجود امده برطرف شود باید چه کاری انجام دهم.چگونه میتوانم توبه کنم؟
جواب: توبه همراه با استغفار برای جبران گناه کفایت میکند.
توبه به معنی:
پشیمانی از انجام گناه، ترک گناه و تصمیم قاطع به عدم بازگشت به گناه است.

استغفار یعنی طلب بخشش از پروردگار که اگر همراه گفتن جمله استغفرالله ربی و اتوب الیه باشد بهتر است.

منبع: http://banuo.blog.ir/

سید محمد علوی زاده ۰ نظر لایک ۰
نشان دادن تصویر حرام به شوهر

مـسـاءله : جـایـز نـیـسـت زن یا شوهر عکسى را که مى داند دیدن آن براى دیگرى حرام است به او نشان بدهد.(1)
در نتیجه : زن نمى تواند عکس خانمهاى بى حجاب را که دیدن آن براى شوهرش جایز نیست به او نشان دهد. (مانند بعضى عکسهاى آلبوم خانوادگى )

سید محمد علوی زاده ادامه مطلب ۰ نظر لایک ۰
اجازه عکس گرفتن

پرسش . آیا جایز است زن در جشن هاى عروسى، بدون اجازه شوهرش عکس بیندازد؟

همه مراجع: اگر عکس گیرنده زن و یا محرم باشد و ظاهر کننده او را نشناسد و باعث مفسده نیز نباشد، عکس انداختن اشکال ندارد و اجازه شوهر در اینجا لازم نیست.[1]

ا. سیدی ادامه مطلب ۰ نظر لایک ۰
دانلود کتاب احکام نگاه و پوشش / word و pdf

احکام نگاه و پوشش

آرایش، روابط، گفت و گو

(مطابق با نظر ده تن از مراجع عظام)

تنظیم و نظارت: نهاد نمایندگى مقام معظم رهبرى در دانشگاه ها

معاونت مطالعات راهبردى ـ اداره مشاوره و پاسخ

مؤلف:سیدمجتبى حسینى

دریافت
توضیحات: فایل pdf

دریافت
توضیحات: فایل word

سید محمد علوی زاده ۲ نظر لایک ۰
مفهوم ضرورت در کلمات مراجع به عنوان شرط جواز لمس نامحرم و یا نگاه به او

پرسش . کلمه «ضرورت» به عنوان شرط جواز لمس زن و یا نگاه به او در کلمات فقیهان، به چه معنا است و حدود آن کدام است؟

معیار شناخته شده براى «ضرورت» مسأله اهم و مهم است. هر جا عنوانى تحقق یابد که اهمیت آن از عنوان نگاه به زن نامحرم و لمس او، بیشتر باشد، بر آن تقدم پیدا مى کند و آن را تحت پوشش خود قرار مى دهد. به عنوان مثال جایى که سلامت و جان زن نامحرمى در خطر باشد، تردیدى نیست که مصلحت و اهمیت آن به مراتب بیشتر از مصلحت ترک لمس و نگاه به او است. در این صورت باید جانب اهم مراعات گردد و بر جواز نگاه و لمس فتوا داده شود مسأله معالجه و درمان مریض نیز یکى از مصادیق بارز آن شمرده مى شود.

 

سید محمد علوی زاده ۰ نظر لایک ۰
معنی و مفهوم ریبه و تلذذ

پرسش . مقصود از «ریبه» و «تلذذ» در رساله هاى مراجع چیست؟

منظور از «ریبه»، ترس افتادن به گناه و حرام است و منظور از «تلذذ» همان لذت جنسى است. اگر نگاه به دیگرى با یکى از این دو مشخصه همراه باشد، از نظر شرع مقدس حرام مى گردد. گاهى انسان تنها به جهت لذّت بردن به زن نگاه مى کند؛ بى آنکه بترسد به گناه کشیده شود و گاهى نگاه از روى لذّت نیست؛ بلکه ترس آن است که به دنبال آن گناهى انجام گیرد و مقدمه ارتکاب حرام گردد. این دو نوع نگاه حرام است. گاهى ممکن است که نگاه به زن توأم با دو عنوان یاد شده باشد؛ در این صورت گناه آن شدیدتر است.[1]

سید محمد علوی زاده ادامه مطلب ۰ نظر لایک ۰
پرده بین زنان و مردان

پرسش . آیا باید در مساجد و نمازخانه ها، در حال نماز و یا روضه خوانى و سخنرانى، پرده اى بین زن و مرد باشد؟

همه مراجع: اگر مفسده اى در بین نباشد، ایجاد حایل لازم نیست. [هر چند وجود آن بهتر است].[1]

تبصره. البته هنگام خواندن نماز، زن واجب ـ یا بهتر ـ است که کمى عقب تر از مرد بایستد.[2]

سید محمد علوی زاده ادامه مطلب ۰ نظر لایک ۰
پوشاندن برجستگى هاى بدن هنگام نماز در برابر نامحرم

پرسش . آیا پوشاندن برجستگى هاى بدن هنگام نماز در برابر نامحرم واجب است؟ اگر نپوشاند؛ آیا نمازش باطل مى شود؟

همه مراجع: اگر باعث جلب توجه مرد نامحرم شود، باید بپوشاند و اگر نپوشاند، گناه کرده است؛ ولى نماز او صحیح است.[1]

سید محمد علوی زاده ادامه مطلب ۰ نظر لایک ۰
گریم صورت برای بازیگرى و نمایش

پرسش . آیا گریم زن توسط نامحرم جهت فیلم سازى و بازیگرى جایز است؟

همه مراجع: خیر، گریم زن توسط نامحرم جایز نیست؛ هر چند براى فیلم سازى و بازیگرى باشد[1]

سید محمد علوی زاده ادامه مطلب ۰ نظر لایک ۰
گریم صورت

پرسش . آیا گریم زن جزء آرایش محسوب مى شود و باید از نامحرم پوشاند؟

همه مراجع (به جز مکارم، بهجت و صافى): اگر گریم به عنوان آرایش، یا آرایش و تغییر چهره براى خانم ها باشد، باید از نامحرم پوشانده شود و اگر تنها به عنوان تغییر چهره باشد، پوشاندن آن واجب نیست.[1]

آیات عظام بهجت و صافى: اگر گریم به عنوان آرایش، یا آرایش و تغییر چهره براى خانم ها باشد، باید از نامحرم پوشانده شود و اگر تنها به عنوان تغییر چهره باشد، احتیاط واجب پوشاندن آن است.[2]

آیه اللّه  مکارم: اگر گریم به عنوان آرایش و تغییر چهره براى خانم ها باشد، بنابر احتیاط واجب باید از نامحرم پوشانده شود و اگر تنها به عنوان تغییر چهره باشد، پوشاندن آن واجب نیست.[3]

تبصره. باید توجه داشت که گریم کردن زن به وسیله نامحرم جایز نیست.

سید محمد علوی زاده ادامه مطلب ۰ نظر لایک ۰
پوشاندن آرایش چهره

پرسش . آیا زن باید چهره آرایش کرده خود را از نامحرم بپوشاند؟

همه مراجع (به جز مکارم): آرى، باید از نامحرم بپوشاند.[1]

آیه اللّه  مکارم: بنابر احتیاط واجب، باید از نامحرم بپوشاند.[2]

سید محمد علوی زاده ادامه مطلب ۰ نظر لایک ۰
دندان پزشک نامحرم

پرسش. رجوع بیمار به دندان پزشک نامحرم، چه حکمى دارد؟

همه مراجع (به جز تبریزى و سیستانى): در صورتى که دندان پزشک هم جنس در دسترس نباشد و مراجعه ضرورت داشته باشد، اشکال ندارد.[1]

آیات عظام تبریزى و سیستانى: اگر دندان پزشک همجنس در دسترس نباشد، یا دندان پزشک نامحرم مهارتش بیشتر باشد، اشکال ندارد.[2]

سید محمد علوی زاده ادامه مطلب ۰ نظر لایک ۰
دست دادن با نامحرم


پرسش 1. حکم دقیق مصافحه و دست دادن با زن نامحرم ـ به ویژه فامیل مثل دختر خاله، دختر عمو و... ـ چیست؟

همه مراجع: دست دادن با زن نامحرم حرام است؛ خواه فامیل باشد و یافامیل و خواه با قصد لذت باشد و یا بدون آن.[1]

 

پرسش 2. اگر در منطقه اى رسم بر این باشد که هنگام برخورد با یکدیگر مصافحه مى کنند (حتى زنان با مردان) و ترک این کار، اهانت و اسائه ادب نسبت به طرف مقابل محسوب مى شود؛ حکم دست دادن زن و مرد با این فرض چیست؟

سید محمد علوی زاده ادامه مطلب ۰ نظر لایک ۰
تماس جنسى با جنس مخالف (غیر همسر)

پرسش . آیا تماس هاى جنسى با نامحرم ـ غیر از دخول ـ حکم زنا را دارد؟

همه مراجع: خیر، زنا محسوب نمى شود؛ ولى حرام است.[1]

سید محمد علوی زاده ادامه مطلب ۰ نظر لایک ۰
تماس فیزکی با نامحرم در تاکسى و بازار

پرسش. گاهى در بازار، نمایشگاه و وسایل نقلیه، زن و مرد به یکدیگر برخورد مى کند، در اینجا تکلیف چیست؟

همه مراجع: اصل تردد در مکان هاى یاد شده و یا تماس بدن زن و مرد با یکدیگر از روى لباس حرام نیست؛ ولى اگر ترس افتادن به گناه باشد و یا باعث تحریک شهوت و فساد گردد، جایز نیست.[1]

تبصره. اگر در تماس بدنى، فشار و اتکا پیدا شود، باید از آن پرهیز شود.

سید محمد علوی زاده ادامه مطلب ۰ نظر لایک ۰
دوست داشتن شخصیت هاى معنوى

پرسش . عشق ورزیدن به شخصیت هاى معنوى و دینى جنس مخالف و دوست داشتن آنها از روى محبت الهى چه حکمى دارد؟

همه مراجع: اگر باعث مفسده نشود، اشکال ندارد.[183]

سید محمد علوی زاده ادامه مطلب ۰ نظر لایک ۰
دوست داشتن جنس مخالف

پرسش .  اظهار دوستى به جنس مخالف در این حد که بگوید من تو را دوست دارم، چه حکمى دارد؟

همه مراجع: این کار جایز نیست؛ چون ترس افتادن به گناه در میان است.[2]

سید محمد علوی زاده ادامه مطلب ۰ نظر لایک ۰
نمایش و بازیگرى

پرسش. آیا اختلاط زن و مرد نامحرم به منظور نمایش تئاتر و بازیگرى ـ که گاهى با مکالمات عاشقانه و مهیج شهوت همراه مى باشد ـ جایز است؟

همه مراجع: اصل بازیگرى در تئاتر و سینما اشکال ندارد؛ ولى باید از کارهاى خلاف شرع و مکالمات شهوت انگیز خوددارى کرد.[1]

 

پرسش 2. آیا بازى افراد در نمایش و فیلم ها در نقش زن و شوهر و یا خواهر و برادر و... جایز است؟

همه مراجع (به جز صافى): اگر باعث فساد (از قبیل مکالمات شهوت انگیز، خلوت با اجنبى و...) نشود، اشکال ندارد.[2]

آیه اللّه  صافى: جایز نیست.[3]

سید محمد علوی زاده ادامه مطلب ۰ نظر لایک ۰
ارتباط علمی دختر و پسر فامیل

پرسش . معاشرت با دختر عمو در حد استادى و تقویت درس، چه حکمى دارد؟

همه مراجع (به جز بهجت و صافى): دختر عمو مانند سایر زنان بر شما نامحرم است. پس اگر ترس افتادن به گناه و مفسده در بین باشد، ارتباط و معاشرت با او جایز نیست؛ (هر چند براى تقویت درسى باشد).[1]

آیات عظام بهجت و صافى: جایز نیست.[2]

سید محمد علوی زاده ادامه مطلب ۰ نظر لایک ۰
ارتباط شغلی با نامحرم

پرسش . کار کردن در محیطى که یک مرد و زن وجود دارد و گاهى در بسته و باز مى شود، چه حکمى دارد؟

همه مراجع: اگر به هیچ وجه احتمال فساد ندهند، اشکال ندارد.[1]

تبصره. میان فقیهان اختلاف نظر است که آیا صرف اجتماع زن و مرد نامحرم، در مکان خلوت ـ به طورى که کس دیگرى وارد نشود ـ حرام است یا آنکه در کنار آن شرط دیگرى (احتمال ارتکاب فساد) نیز لازم است؟ بسیارى از آنان قید دوم را لازم شمرده اند؛ ولى همگى در این اتفاق دارند که اگر در آن محیط تردد و رفت و آمد است؛ ولى باز احتمال فساد وجود دارد؛ در این صورت ماندنشان در آنجا جایز نیست. البته به طور معمول اگر در باز و بسته مى شود و رفت و آمد انجام مى شود، احتمال فساد کم مى باشد.

سید محمد علوی زاده ادامه مطلب ۰ نظر لایک ۰
ارتباط صمیمی دختر و پسر نامحرم

پرسش . آیا ارتباط صمیمى بین دختر و پسر در هنگام همکارى و یا میهمانى، اشکال دارد؟

همه مراجع (به جز بهجت و صافى): دوستى بین دختر و پسر جایز نیست؛ چون ترس افتادن به گناه در میان است. اما ارتباط شغلى اگر باعث مفسده نشود و موازین شرع در آن رعایت گردد، اشکال ندارد.[1]

آیات عظام بهجت و صافى: آرى، جایز نیست.[2]

سید محمد علوی زاده ادامه مطلب ۰ نظر لایک ۰
مربى نامحرم

پرسش . در هنگام آموزش، دست مربى به دست و بدن من مى خورد، این چه حکمى دارد؟

همه مراجع: اگر به طور اتفاقى باشد، اشکال ندارد؛ ولى اگر از روى عمد باشد و یا مى دانید هنگام آموزش دست مربى با بدن شما تماس مى یابد، باید دست کش به دست کنید.[1]

سید محمد علوی زاده ادامه مطلب ۰ نظر لایک ۰
خلوت زن و مرد نامحرم

پرسش1 . آیا خلوت کردن دو نفر نامحرم در یک مکان جایز است؟ به طور مثال آیا دختر و پسرى که مى خواهند با یکدیگر ازدواج کنند، مى توانند در اتاق دربسته و خلوت با یکدیگر در مورد مسائل آینده صحبت کنند؟

آیات عظام امام، خامنه اى و نورى: اگر کسى نمى تواند وارد آن مکان شود و آنان بترسند که به حرام بیفتند، ماندنشان در آنجا حرام است.[1]

آیات عظام بهجت، سیستانى و وحید: اگر احتمال فساد برود، ماندن آنها در آنجا حرام است؛ هر چند طورى باشد که کس دیگر بتواند وارد شود.[2]

آیات عظام تبریزى و فاضل: اگر کسى نمى تواند وارد آن مکان شود؛ در صورتى که احتمال فساد برود، ماندنشان در آنجا حرام است.[3]

آیه اللّه  صافى: اگر کسى نمى تواند وارد آن مکان شود، ماندن آنان در آنجا حرام است؛ هر چند احتمال فساد ندهند و به گفت وگوهاى علمى و ضرورى مانند آن بپردازند.[4]

آیه اللّه  مکارم: اگر کسى نمى تواند وارد آن مکان شود، بنابر احتیاط واجب ماندن آنان در آنجا حرام است؛ هر چند احتمال فساد ندهند و به گفت وگوهاى علمى و ضرورى و مانند آن بپردازند.[5]

 

پرسش2. تنها بودن زن و مرد نامحرم در برخى مکان هاى عمومى (مانند کتابخانه ها و وسایل نقلیه) چه حکمى دارد؟

همه مراجع: اگر احتمال فساد ندهند، ماندنشان در آنجا اشکال ندارد.[6]

سید محمد علوی زاده ادامه مطلب ۰ نظر لایک ۰
اختلاط دانشجویان در دانشگاه

پرسش . آیا در محیط دانشگاهى اختلاط بین پسران و دختران، اشکالى دارد؟

همه مراجع (به جز بهجت و صافى): اگر نگاه گناه آلود انجام نشود و ترس افتادن به حرام نباشد، اشکال ندارد؛ ولى با وجود آن سزاوار است که مسؤولان کشورهاى اسلامى، برنامه اى براى جدا ساختن مراکز تحصیلى پسران و دختران تنظیم کنند.[1]

آیات عظام بهجت و صافى: با توجه به اینکه اختلاط دختر و پسر، در معرض فساد است، جایز نیست.[2]

سید محمد علوی زاده ادامه مطلب ۰ نظر لایک ۰
احکام گفت و گوی با نامحرم

آنچه که در این پست می خوانید:

گفت و گوى علمى با نامحرم

گفت و گو به قصد ازدواج

نازک کردن صدای زن

سلام کردن به نامحرم

گفت و گوى تلفنى

نامه نگارى با نامحرم

شوخى با نامحرم

شوخى با محارم

چت کردن

سید محمد علوی زاده ادامه مطلب ۰ نظر لایک ۰
تقلید صدای جنس مخالف

پرسش. آیا تقلید صداى مردان به وسیله زن و برعکس جایز است؟

همه مراجع: اگر باعث استهزا و هتک دیگرى نباشد، اشکال ندارد.[1]

سید محمد علوی زاده ادامه مطلب ۰ نظر لایک ۰
حرمت نگاه زن به مردان

پرسش. آیا همان گونه که نگاه مرد به زن حرام است، نگاه زن به مرد نیز حرام است؟

همه مراجع (به جز بهجت و سیستانى): آرى، نگاه زن به بدن مرد نامحرم [به جز سر، گردن و دست ها و جاهایى که معمولا آن را نمى پوشانند ]حرام است؛ هر چند بدون قصد لذت باشد.[1]

 آیات عظام بهجت و سیستانى: نگاه زن به بدن مرد نامحرم با قصد لذت حرام است و بنابر احتیاط واجب بدون قصد لذت و ترس افتادن به حرام هم نیز [به جز قسمتى از بدن که معمولا آن را نمى پوشانند مانند سر و دست ها ]جایز نیست.[2]

سید محمد علوی زاده ادامه مطلب ۰ نظر لایک ۰
دانلود کتاب رساله دانشجویی / سید مجتبی حسینی word و pdf

عنوان: رساله دانشجویى (پاسخ به 640 سوال در مورد احکام مبتلی به و مورد نیاز)

احکام تقلید، احکام نماز و روزه، احکام ازدواج، احکام نگاه و پوشش، احکام موسیقى، احکام بانکى، احکام پزشکى، احکام خارج از کشور، احکام ویژه دانشجویى و... (مطابق با نظر ده تن از مراجع عظام) نام پدیدآور:سیدمجتبى حسینى ؛

تنظیم و نظارت نهاد نمایندگى مقام معظم رهبرى در دانشگاه ها، معاونت مطالعات راهبردى ـ اداره مشاوره و پاسخ.

فهرست اجمالى
فهرست تفصیلى ···

مقدمه ···
احکام تقلید ···
احکام وضو ···
احکام غسل ···
احکام جنابت ···
احکام استمنا ···
احکام تیمم ···
احکام اسماى متبرکه ···
احکام نماز ···
احکام نماز و روزه اساتید و دانشجویان ···
احکام روزه ···
احکام اول ماه ···
احکام زکات فطره ···
احکام اعتکاف ···
احکام خمس ···
احکام نذر ···
احکام موسیقى و جشن ها ···
احکام پوشش ···
احکام نامحرم ···
احکام نگاه ···
احکام ازدواج ···
احکام زن و شوهر ···
احکام پزشکى ···
احکام آموزشى ···
احکام امر به معروف ···
احکام منزل ···
احکام مالى ···
احکام بانکى ···
احکام غیرمسلمانان و خارج از کشور ···
احکام کپى رایت ···
احکام ویژه دانشجویى ···
کلیدواژه ها (به ترتیب حروف الفبا) ···
اصطلاح شناسى ···
کتابنامه

سید محمد علوی زاده ادامه مطلب ۱ نظر لایک ۰
تزریقات توسط نامحرم

پرسش . حکم آمپول زدن توسط نامحرم چگونه است؟
همه مراجع (به جز تبریزى و سیستانى ): اگر هم جنس در دسترس نباشد و ضرورت اقتضا کند، اشکال ندارد.1
آیات عظام تبریزى و سیستانى: اگر هم جنس در دسترس نباشد یا آمپول زن غیرهم جنس مهارتش در تزریق بیشتر باشد، اشکال ندارد.2

سید محمد علوی زاده ادامه مطلب ۰ نظر لایک ۰
نگاه به عکس هاى عریان به عنوان آموزش

پرسش. نگاه کردن به عکس هاى عریان موجود در کتاب هاى پزشکى ـ که آموزش آن براى دانشجویان ضرورى است ـ چه حکمى دارد؟
همه مراجع: اگر بدون قصد لذت و ترس افتادن به حرام باشد، اشکال ندارد.1

سید محمد علوی زاده ادامه مطلب ۰ نظر لایک ۰
معاینه بیمار نامحرم به عنوان آموزش

پرسش. در بیمارستان ها و مراکز آموزشى ـ پزشکى، دانشجویان جهت آموزش به معاینه نواحى مختلف بدن (شکم، سینه، لگن و عورت ) بیمار مى پردازند. با توجه به اینکه این امر یک موضوع آموزشى است که در برنامه پزشکان قرار دارد، حکم آن چیست؟
همه مراجع (به جز تبریزى ): اگر فراگیرى مسائل پزشکى، در حدى است که حفظ سلامتى و جان بیماران (هر چند در آینده )، متوقف بر آن باشد ؛ به مقدار ضرورت و ناچارى جایز است.1
آیه اللّه  تبریزى: اگر فراگیرى مسائل پزشکى، در حدى است که حفظ سلامتى و جان بیماران (هر چند در آینده ) و یا حفظ پیشرفت و فرهنگ طب مسلمانان، متوقف بر آن باشد، اشکال ندارد.2

سید محمد علوی زاده ادامه مطلب ۰ نظر لایک ۰
تلقیح مصنوعى زن با نطفه مرد اجنبی

پرسش. حکم وارد کردن اسپرم مرد اجنبى به رحم زن ـ در صورتى که شوهرش عقیم باشد ـ چیست؟ فرزندى که متولد مى شود، متعلق به کیست؟
همه مراجع (به جز خامنه اى ): این کار حرام است و اگر فرزندى به دنیا آید، به صاحب نطفه و به زنى که صاحب رحم است، تعلّق دارد.1
آیه اللّه  خامنه اى: اصل این کار اشکال ندارد ؛ به شرط آنکه از مقدمات حرام (مانند نگاه و لمس نامحرم ) پرهیز شود و اگر فرزندى به دنیا آید، به صاحب نطفه و به زنى که صاحب رحم است، تعلّق دارد.2

سید محمد علوی زاده ادامه مطلب ۰ نظر لایک ۰
تلقیح مصنوعى زن با نطفه شوهر

پرسش. حکم باردار نمودن مصنوعى زن با نطفه شوهرش چیست؟ آیا فرزندى که از این راه متولد مى شود، حکم فرزند حقیقى را دارد؟
همه مراجع: اصل این کار اشکال ندارد ؛ به شرط آنکه از مقدمات حرام (مانند نگاه و لمس نامحرم ) پرهیز شود و بچه به دنیا آمده، همه احکام فرزند آن زن و شوهر را دارا است.1

سید محمد علوی زاده ادامه مطلب ۰ نظر لایک ۰
لمس یا نگاه پرستار نامحرم به بدن بیمار

پرسش . آیا پرستار مى تواند براى گرفتن نبض و فشار خون و... به بدن نامحرم نگاه و او را لمس کند؟
همه مراجع (به جز تبریزى و سیستانى ): با وجود پرستار هم جنس، این کار براى غیرهم جنس جایز نیست ؛ ولى اگر ضرورت باشد، اشکال ندارد.1
آیات عظام تبریزى و سیستانى: اگر براى انجام دادن این امور، پرستار هم جنس در دسترس نباشد و یا مهارت غیرهم جنس در این زمینه بیشتر باشد، اشکال ندارد.2
تبصره 1. پرستار در نگاه و لمس تنها باید به همان قسمت از بدن ـ که انجام معاینه به آن ارتباط دارد ـ اکتفا کند.
تبصره 2. چنانچه پرستار براى معاینه، به نگاه و لمس بدن بیمار نیاز داشت، مانعى ندارد و در غیر این صورت، تنها باید به یکى از آن دو اکتفا کند.
تبصره 3. در صورتى که معاینه از روى لباس ممکن باشد، باید به این مقدار اکتفا کند و لمس بدن جایز نیست.

سید محمد علوی زاده ادامه مطلب ۰ نظر لایک ۰
لمس بیمار براى معاینه و درمان

پرسش . لمس بیمار براى معاینه و درمان، چه حکمى دارد؟
همه مراجع (به جز تبریزى و سیستانى ): اگر پزشک هم جنس در دسترس نباشد، لمس بیمار براى معاینه و درمان اشکال ندارد ؛ ولى باید به مقدار ضرورت اکتفا کند.1
آیات عظام تبریزى و سیستانى: اگر پزشک هم جنس در دسترس نباشد و یا مهارت مرد بیشتر باشد، لمس بیمار براى معاینه و درمان اشکال ندارد ؛ ولى باید به مقدار ضرورت اکتفا کند.2
تبصره 1. اگر معاینه از روى لباس ممکن باشد، باید به این راه بسنده کند.
تبصره 2. جواز لمس بیمار به منظور معاینه، باعث نمى شود که نگاه به بدن نیز جایز باشد ؛ مگر آنکه نگاه به آن لازم باشد.

سید محمد علوی زاده ادامه مطلب ۰ نظر لایک ۰
مراجعه به پزشک نامحرم ماهرتر

پرسش . در صورتى که پزشک هم جنس هم وجود دارد و معالجه مستلزم نگاه و لمس است ؛ ولى احتمال مى رود که متخصص غیرهم جنس بیمارى را بهتر تشخیص دهد، تکلیف چیست؟
همه مراجع (به جز تبریزى و سیستانى ): تخصص بیشتر باعث نمى شود که زن به پزشک مرد مراجعه کند ؛ مگر آنکه ضرورت و احتمال خطر در میان باشد.1
آیات عظام تبریزى و سیستانى: اگر تخصص پزشک مرد در آن بیمارى بیشتر باشد، مراجعه به او اشکال ندارد.1

سید محمد علوی زاده ادامه مطلب ۰ نظر لایک ۰
مراجعه زن به پزشک مرد

پرسش . در جایى که پزشک زن در دسترس باشد، آیا لمس بدن زن از روى لباس، به وسیله پزشک مرد جایز است؟
همه مراجع: اصل لمس بدن زن نامحرم، از روى لباس حرام نیست ؛ ولى اگر تلذّذ و مفسده اى در بین باشد، جایز نیست.

سید محمد علوی زاده ادامه مطلب ۰ نظر لایک ۰
نگاه پسر بچه به زن نامحرم

پرسش . آیا پسر بچه ممیز، مى تواند به مو و بدن نامحرم نگاه کند؟

همه مراجع (به جز مکارم و تبریزى): پسر بچه ممیز تکلیف ندارد و نگاهش به زن بى اشکال است؛ ولى بنابر احتیاط واجب، زن باید بدن و موى خود را از پسر بچه ممیزى که نگاهش به زن، باعث تحریک شهوت او مى شود، بپوشاند.[1]

آیات عظام تبریزى و مکارم: پسر بچه ممیز تکلیف ندارد و نگاهش به زن بى اشکال است؛ ولى بهتر ست زن بدن و موى خود را از او بپوشاند.[2]

تبصره. حکم «نگاه پسر بچه ممیز به زن بى اشکال است» در رساله هاى عملیه نیامده است؛ ولى از آنجا که فقیهان یکى از نشانه هاى تکلیف را بلوغ مى دانند، پسر بچه ممیز مشمول آن قرار نمى گیرد.

سید محمد علوی زاده ادامه مطلب ۰ نظر لایک ۰
روابط قبل عقد

پرسش . آیا دختر و پسر عاقل و بالغ، مى توانند بدون اطلاع خانواده براى ازدواج با هم صحبت کنند و سپس خانواده را مطلع سازند؟
همه مراجع: خواستگارى و گفت وگوى پیش از عقد، اگر مفسده نداشته و بدون قصد لذت و ترس افتادن در گناه باشد، اشکال ندارد.1

عقد موقت نامزد بطور مخفیانه

پرسش . اگر پدر دختر به ازدواج دائم با جوانى اجازه دهد ؛ آیا آنان مى توانند براى آشنایى از خصوصیات یکدیگر، بدون اطلاع خانواده او، عقد موقت بخوانند؟
همه مراجع: در این فرض نیز اعتبار اجازه پدر براى خواندن عقد موقت ساقط نمى شود1.

صیغه محرمیت!!

پرسش . ما دو نفر همکار مجرد هستیم، براى آنکه روابط مان از نظر شرعى دچار مشکل نشود و به گناه کشیده نشویم، مى توانیم بدون اجازه پدر دختر، ازدواج موقت کنیم؟
همه مراجع: روابط کارى و تحصیلى باعث نمى شود، اذن پدر یا جد پدرى دختر از اعتبار بیفتد.1

صیغه خواهر و برادرى!!

پرسش . آیا هیچ راه شرعى و قانونى ـ به جز ازدواج ـ وجود دارد که دو جوان روابط مشروع با هم داشته باشند؟ آیا در اسلام چیزى به نام صیغه خواهر و برادرى وجود دارد؟
همه مراجع: خیر، تنها راه، ازدواج ـ به طور دائم یا موقّت ـ است و صیغه خواهر و برادرى با نامحرم مشروع نیست.1

سید محمد علوی زاده ادامه مطلب ۰ نظر لایک ۰
تدریس خصوصى نامحرم

پرسش1 . آیا براى تدریس خصوصى در منزل، مى توان براى دانش آموزان دختر، معلم مرد و براى پسر معلم زن استخدام کرد؛ در حالى که هر دو در اتاق بسر مى برند و کس دیگرى در آنجا نیست؟

آیات عظام امام، خامنه اى و نورى: اگر کسى نمى تواند وارد اتاق شود و آنان بترسند که به حرام بیفتند، ماندنشان در آنجا حرام است.

آیات عظام بهجت، سیستانى و وحید: اگر احتمال فساد برود، ماندن آنان در آنجا حرام است؛ هر چند طورى باشد که کسى دیگر بتواند وارد شود.

آیات عظام تبریزى و فاضل: اگر کسى نمى تواند وارد آن مکان شود؛ در صورتى که احتمال فساد برود، ماندنشان در آنجا حرام است.[1]

آیه اللّه  صافى: اگر کسى نمى تواند وارد اتاق شود، ماندن آنان در آنجا حرام است؛ هر چند احتمال فساد ندهند.

آیه اللّه  مکارم: اگر کسى نمى تواند وارد اتاق شود، بنابر احتیاط واجب ماندن آنان در آنجا جایز نیست.

آیات عظام بهجت و صافى: جایز نیست.[3]

سید محمد علوی زاده ادامه مطلب ۰ نظر لایک ۰
حضور بانوان در ادارات

پرسش . آیا کار خانم ها در ادارات که با نامحرم روبه رو مى شوند و گفت وگو مى کنند، اشکال دارد؟

همه مراجع: اگر حجاب شرعى رعایت شود و قصد لذت و یا ترس افتادن به گناه نباشد، اشکال ندارد.[1]

تبصره. اگر زنان بخواهند در این گونه اجتماعات فعالیت و خدمت کنند، باید علاوه بر حفظ حجاب، از آرایش چهره خود بپرهیزند.

سید محمد علوی زاده ادامه مطلب ۰ نظر لایک ۰
نشستن بر سر یک سفره با نامحرم

پرسش آیا نشستن بر سر سفره اى که نامحرم وجود دارد، حرام است؟

همه مراجع: اگر کلمات مفسده انگیز رد و بدل نشود و از نگاه هاى حرام خوددارى گردد و نیز ترس افتادن به گناه در کار نباشد، اشکال ندارد.[1]

سید محمد علوی زاده ادامه مطلب ۰ نظر لایک ۰
شرکت در تشکل مذهبى مختلط

پرسش . در یک تشکل مذهبى فعالیت دارم که دختران و پسران در آن مختلط هستند! در بعضى مواقع احساس مى کنم که ممکن است به گناه بیفتم، تکلیف چیست؟

همه مراجع: اگر ترس افتادن به گناه و مفسده در بین باشد، حضور در این تشکل ها جایز نیست.[1]

سید محمد علوی زاده ادامه مطلب ۰ نظر لایک ۰
دوران نامزدى

پرسش . تفریح و رفتن به گردش با نامزد خود ـ که هنوز عقد نکرده است ـ چه حکمى دارد؟
همه مراجع: تا زمانى که عقد شرعى خوانده نشده، جایز نیست.1

راه های محرم شدن زن و مرد

زن و مرد از سه راه به یکدیگر محرم مى شوند:

نسب (خویشاوندى )،

رضاع (شیرخوردن ) 

ازدواج.

سید محمد علوی زاده ۰ نظر لایک ۰
حکم شرعی حضور بانوان در میادین ورزشى مردانه

پرسش. حضور بانوان در میادین ورزشى مردان (مانند فوتبال و کشتى ) وقتى که با شورت و زیرپوش بازى مى کنند، چه حکمى دارد؟
همه مراجع (به جز بهجت، تبریزى و سیستانى ): نگاه زن به بدن نامحرم جایز نیست ؛ هر چند بدون قصد لذت باشد.1
آیه اللّه  بهجت: نگاه به آنها بنابر احتیاط واجب جایز نیست و اگر باعث مفسده شود، حضور آنان حرام است.2
آیات عظام تبریزى و سیستانى: با توجه به اینکه حضور زنان در این گونه ورزشگاه ها، باعث مفسده است، جایز نیست.

سید محمد علوی زاده ادامه مطلب ۰ نظر لایک ۰
میکس فیلم و چاپ عکس توسط نامحرم

پرسش. ظهور فیلم هاى عکاسى و میکس به وسیله مرد، چه حکمى دارد؟
همه مراجع: اگر مرد زن را نشناسد و باعث مفسده نشود، اشکال ندارد.1

سید محمد علوی زاده ادامه مطلب ۰ نظر لایک ۰
دنبال کنندگان ۳ نفر
این وبلاگ را دنبال کنید
کلمات کلیدی
آخرین نظرات
آخرین مطالب
نرم افزار اندروید احکام تخصصی بانوان (نسخه آزمایشی)
تبدیل وبلاگ تخصصی احکام بانوان به وبسایت
آمار بالای حضور دختران در کنکور، معضل است نه افتخار/ لزوم تحصیل جوانان در رشته‌های مورد نیاز جامعه
مطالعه و دانلود 5 کتاب درباره کریمه اهل بیت حضرت معصومه (سلام الله علیها)
عده در ازدواج موقت
انجام کارهای خانه؛ واجب یا مستحب!
اجازه پدر برای ازدواج موقت دختر غیرباکره
مـخـارج سـفـر زن
رابطه تمکین و نفقه
اگر مـرد نـفـقـه زن را نـپـردازد!
پربیننده ترین مطالب
دانلود کتاب رساله دانشجویی / سید مجتبی حسینی word و pdf
خواندن داستان هاى شهوانى
مسلمان شدن دانشمند یهودی به خاطر معجزه علمی قرآن در مورد عده زن مطلقه
دانلود کتاب احکام آراستگی ظاهری
چادری های بی حجاب/کاریکاتور
بسم الله الرحمن الرحیم
دانلود کتاب احکام روابط زن و شوهر / word و pdf
مانعیت کاشت ناخن مصنوعی برای غسل و وضو؟؟
مطالعه و دانلود 5 کتاب درباره کریمه اهل بیت حضرت معصومه (سلام الله علیها)
حکم شرعی پوشش صورت برای چهره های زیبا
موضوعات
احکام تصویری و پوستر
احکام ازدواج
احکام جنابت
احکام دختران
احکام غسل
احکام نجاسات و ظروف
احکام حیض (پریود، عادت یا قاعدگی)
احکام نفاس
احکام استحاضه
احکام آمیزش و روابط زناشویی
احکام پوشش و حجاب
احکام زینت و آرایش
احکام محرم و نامحرم
احکام فرزندان
احکام ارث و دیه
احکام طلاق و عده
احکام حقوق زن و شوهر
احکام بارداری و جلوگیری
احکام شیردهی
احکام سقط جنین
احکام نگاه
دانلود
احکام انحرافات جنسی (زنا، همجنس بازی،خود ارضائی یا استشهاء و...)
فلسفه احکام
مسائل و موضوعات متفرقه مورد نیاز زنان
آرشیو مطالب
ارديبهشت ۱۳۹۶ ( ۲ )
شهریور ۱۳۹۴ ( ۱ )
بهمن ۱۳۹۳ ( ۲ )
دی ۱۳۹۳ ( ۳۳۶ )
آذر ۱۳۹۳ ( ۲۸۹ )
نویسندگان
سید محمد علوی زاده ( 334 )
ا. سیدی ( 250 )
ح. اعتماد ( 46 )
پیوند ها
دفتر مقام معظم رهبری آیت الله العظمی خامنه ای
دفتر حضرت آیت الله العظمی سید علی سیستانی
دفتر آیت الله العظمی حسین‎ وحیدخراسانی
دفتر آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی
دفتر آیت الله العظمی حسین نوری همدانی
مؤسسه فرهنگی حوراء بانوان استان همدان
کمپین ارادت به امام نقی علیه السلام
Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ حجاب و عفاف Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ
سایت گناه شناسی
ریحانه های بهشتی
گلی از گلهای بهشت
مسیحیت شناسی
پاتوق بچه شیعه ها
گناه شناسی
73 فرقه
روضه
پیوندهای روزانه
جلو افتادن عادت
لکه بینی
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان