دانلود کتاب رساله دانشجویی / سید مجتبی حسینی word و pdf

عنوان: رساله دانشجویى (پاسخ به 640 سوال در مورد احکام مبتلی به و مورد نیاز)

احکام تقلید، احکام نماز و روزه، احکام ازدواج، احکام نگاه و پوشش، احکام موسیقى، احکام بانکى، احکام پزشکى، احکام خارج از کشور، احکام ویژه دانشجویى و... (مطابق با نظر ده تن از مراجع عظام) نام پدیدآور:سیدمجتبى حسینى ؛

تنظیم و نظارت نهاد نمایندگى مقام معظم رهبرى در دانشگاه ها، معاونت مطالعات راهبردى ـ اداره مشاوره و پاسخ.

فهرست اجمالى
فهرست تفصیلى ···

مقدمه ···
احکام تقلید ···
احکام وضو ···
احکام غسل ···
احکام جنابت ···
احکام استمنا ···
احکام تیمم ···
احکام اسماى متبرکه ···
احکام نماز ···
احکام نماز و روزه اساتید و دانشجویان ···
احکام روزه ···
احکام اول ماه ···
احکام زکات فطره ···
احکام اعتکاف ···
احکام خمس ···
احکام نذر ···
احکام موسیقى و جشن ها ···
احکام پوشش ···
احکام نامحرم ···
احکام نگاه ···
احکام ازدواج ···
احکام زن و شوهر ···
احکام پزشکى ···
احکام آموزشى ···
احکام امر به معروف ···
احکام منزل ···
احکام مالى ···
احکام بانکى ···
احکام غیرمسلمانان و خارج از کشور ···
احکام کپى رایت ···
احکام ویژه دانشجویى ···
کلیدواژه ها (به ترتیب حروف الفبا) ···
اصطلاح شناسى ···
کتابنامه

سید محمد علوی زاده ادامه مطلب ۱ نظر لایک ۰
مانعیت کاشت ناخن مصنوعی برای غسل و وضو؟؟

پرسش:

احکام کاشت ناخن برای غسل و وضو چیست؟ بنده احساس نیاز به کاشت ناخن مصنوعی می کنم چون مقید به نماز و روزه و واجبات شرعی هستم. بفرمایید چگونه می توانم این کار را انجام دهم در حالی که نماز و وضو و غسلم درست باشد؟ در حالی که بسیار مشتاق هستم...چرا یک خانم مسلمان و مقید نمی تواند از متد های جدید زیبایی استفاده کند؟

 با تشکر

سید محمد علوی زاده ادامه مطلب ۰ نظر لایک ۰
نظر مراجع درباره کاشت ناخن مصنوعی

  کاشت ناخن مصنوعی,ناخن مصنوعی

 کاشت ناخن در کشور رواج پیدا کرده است. کسانی که به این کار مبادرت می ورزند هرکدام دلایلی برای انجام این عمل دارند. نداشتن ناخن و زیباتر شدن آن، از جمله این دلیل است
نظر مراجع درباره کاشت ناخن مصنوعی
 برای عده ای از بانوان که در کاشتن ناخن تردید دارند، سوالاتی نظیر صحیح بودن غسل و وضو و هم چنین صحت انجام این عمل از نظر فقهی وجود دارد.
در  زیر، نظر 5 تن از مراجع عظام تقلید در این باره را بخوانید.

سید محمد علوی زاده ادامه مطلب ۰ نظر لایک ۰
تیمم بدل از غسل

پرسش . آیا بعد از تیمم بدل از غسل، تیمم بدل از وضو نیز لازم است؟
همه مراجع (به جز سیستانى، مکارم، نورى و وحید ): در تیمم بدل از غسل جنابت، براى نماز، وضو یا تیمم بدل از وضو لازم نیست ؛ ولى در تیمم بدل از سایر غسل ها، براى نماز وضو یا تیمم بدل از وضو نیز لازم است.1
آیات عظام سیستانى، مکارم، نورى و وحید: خیر، لازم نیست براى نماز، وضو یا تیمّم بدل از وضو بگیرد (خواه غسل جنابت باشد یا غسل هاى دیگر )، به جز غسل استحاضه متوسطه ؛ ولى اگر به جا آورد، بهتر (احتیاط مستحب ) است.2

سید محمد علوی زاده ادامه مطلب ۰ نظر لایک ۰
غسل موهاى بلند

پرسش  . آیا در غسل شستن موهاى بلند بدن واجب است؟
همه مراجع (به جز امام، فاضل، مکارم و نورى): خیر شستن موهاى بلند واجب نیست.1
آیات عظام امام، فاضل، مکارم و نورى: بنا بر احتیاط واجب شستن موهاى بلند هم واجب است.2
تبصره. اگر رساندن آب به پوست، بدون شستن آنها ممکن نباشد ؛ باید موهاى بلند را بشوید که آب به بدن برسد.

1. توضیح المسائل مراجع، م 379 و وحید، توضیح المسائل، م 385.
2. توضیح المسائل مراجع، م 379 و نورى، توضیح المسائل، م 380.

ا. سیدی ۰ نظر لایک ۰
تاتوی ابرو
تاتوی ابرو
پاسخ «حجت الاسلام جواد محمودی» به این پرسش که «تاتوی ابرو برای زن چه حکمی دارد؟»؛ (طبق نظر آیت الله سیستانی) منبع: رادیو سراسری معارف (00:44)
دانلود
ا. سیدی ۰ نظر لایک ۰
پاک شدن و غسل در سفر

پرسش . اگر زن در مسافرت (مثلاً قطار و اتوبوس از حیض پاک شود و دسترسى به آب نداشته باشد)، تکلیف نمازش چیست؟

همه مراجع: اگر وقت نماز تا رسیدن به مقصد تمام نمى شود، باید صبر کند و در غیر این صورت اگر در بین راه دسترسى به آب نداشته باشد باید به جاى غسل حیض تیمم کند و بعد از تطهیر بدن و عوض کردن لباس هاى نجس نماز بخواند.[1]

ا. سیدی ادامه مطلب ۰ نظر لایک ۰
غسل براى روزه

پرسش 117 . آیا بقاى عمدى بر حدث حیض و نفاس، مانند بقاى عمدى بر جنابت، روزه را باطل مى کند؟

همه مراجع (به جز مکارم): آرى، همان حکم را دارد و روزه را باطل مى کند.[1]

آیه اللّه  مکارم: بنابر احتیاط واجب همان حکم را دارد و روزه را باطل مى کند.[2]

[1]. امام، سیستانى، فاضل و نورى، العروة الوثقى، ج 2، باب المفطرات، الثامن؛ بهجت، وسیلة النجاة، ج 1، م 1092؛تبریزى، سیستانى و وحید، منهاج الصالحین، باب المفطرات 991؛ صافى، هدایة العباد، ج 1، باب المفطرات، الخامس، م 6 و دفتر: خامنه اى.

[2]. مکارم، تعلیقات على العروة الوثقى، ج 2، باب المفطرات، الثامن.

 

ح. اعتماد ۰ نظر لایک ۰
غسل مشکوک

پرسش . اگر در اثناى غسل حیض ، حدث اصغر (بول، باد معده و...) خارج شود، آیا غسل صحیح است؟

آیات عظام امام، خامنه اى، صافى، فاضل و نورى: غسل باطل نمى شود و آن را تمام کند؛ ولى بهتر (احتیاط مستحب) است آن را به قصد آنچه بر ذمه او است (از اتمام یا اعاده) از سر گیرد. در هر صورت باید براى نماز و هر کارى که در آن طهارت لازم است، وضو نیز بگیرد.[1]

آیه اللّه  بهجت: لازم نیست غسل را تمام کند و بنابر احتیاط واجب باید آن را به قصد آنچه بر ذمه او است (از اتمام یا اعاده)، از سر گیرد و براى نماز و هر کارى که در آن طهارت لازم است، وضو نیز بگیرد.[2]

آیه اللّه  تبریزى: باید غسل را از سر گیرد و بنابر احتیاط واجب، باید براى نماز و هر کارى که در آن طهارت لازم است، وضو نیز بگیرد.[3]

آیه اللّه  سیستانى: غسل باطل نمى شود؛ ولى بنابر احتیاط واجب باید براى نماز و هر کارى که در آن طهارت لازم است، وضو بگیرد.[4]

آیه اللّه  مکارم: غسل او صحیح است؛ ولى براى نماز و هر کارى که در آن طهارت لازم است، وضو بگیرد.[5]

آیه اللّه  وحید: بنابر احتیاط واجب باید غسل را تمام کند و دوباره از سر گیرد و براى نماز و هر کارى که در آن طهارت لازم است، وضو نیز بگیرد.[6]

ا. سیدی ادامه مطلب ۰ نظر لایک ۰
غسل چند منظوره

پرسش 1. آیا کسى که غسل حیض و جنابت بر ذمه او هست، مى تواند به نیت هر دو یک غسل انجام دهد؟

همه مراجع: آرى، مى تواند.

پرسش 2 . اگر زن براى انجام غسل خاصى (مانند جنابت، حیض و یا غسل جمعه)  نیت کند و آن را به جا آورد، آیا از سایر غسل ها کفایت مى کند؟

سید محمد علوی زاده ادامه مطلب ۰ نظر لایک ۰
شک در صحت غسل

پرسش . اگر زن بعد از غسل حیض یا جنابت، شک کند که غسل را درست به جا آورده یا نه، تکلیفش چیست؟

همه مراجع (به جز تبریزى و وحید): به شک خود اعتنا نکند و لازم نیست دوباره غسل به جا آورد.[127]

آیات عظام تبریزى و وحید: اگر احتمال بدهد هنگام غسل، توجه (به شرایط صحت آن) داشته و صحیح به جا آورده است، لازم نیست دوباره غسل کند.

سید محمد علوی زاده ۰ نظر لایک ۰
شک در انجام غسل

پرسش  . به قصد غسل حیض به حمام رفتم؛ ولى وقتى که بیرون آمدم شک کردم غسل را انجام داده ام یا نه، تکلیفم چیست؟

همه مراجع: باید بنا را بر انجام ندادن بگذارید و غسل تان را به جا  آورید.[1]

[1]. بهجت، وسیله النجاة، ج 1، م 675؛ صافى، هدایة العباد، ج 1، م 178؛ وحید، منهاج الصالحین، ج 2، م 193؛ تبریزى، منهاج الصالحین، ج 1، م 193؛ امام، فاضل، نورى و مکارم، تعلیقات على العروة، احکام الغسل، م 14 و دفتر: خامنه اى.

سید محمد علوی زاده ۰ نظر لایک ۰
غسل نادرست

پرسش . اگر زن پس از غسل حیض، بفهمد جایى از بدن را نشسته یا مانعى مانند لاک، ریمل و مانند آن در بدنش بوده، تکلیفش چیست؟

آیات عظام امام، بهجت، صافى، فاضل و نورى: اگر از طرف چپ بدن باشد، شستن همان مقدار کافى است و اگر از سمت راست باشد، باید بعد از شستن آن مقدار، دوباره طرف چپ را بشوید و اگر از سر و گردن باشد، باید بعد از شستن آن مقدار، دوباره سمت راست و سپس سمت چپ بدن را بشوید.[1]

آیه اللّه  تبریزى: اگر از طرف چپ بدن باشد، شستن همان مقدار کافى است و اگر از سمت راست باشد، احتیاط مستحب آن است که بعد از شستن آن مقدار،  دوباره طرف چپ را بشوید و اگر سر و گردن باشد، باید بعد از شستن آن مقدار، دوباره طرف راست و چپ را بشوید.[2]

آیه اللّه  سیستانى: اگر از طرف چپ بدن باشد، شستن همان مقدار کافى است و اگر از سمت راست باشد، احتیاط مستحب آن است که بعد از شستن آن مقدار، دوباره طرف چپ را بشوید و اگر از سر و گردن باشد، بنابر احتیاط واجب باید بعد از شستن آن مقدار، دوباره بدن را بشوید.[3]

آیات عظام خامنه اى و وحید: اگر از طرف چپ بدن باشد، شستن همان مقدار کافى است و اگر از سمت راست باشد، احتیاط [واجب] آن است که باید بعد از شستن آن مقدار، دوباره طرف چپ را بشوید و اگر از سر و گردن باشد، باید بعد از شستن آن، دوباره طرف راست و چپ را بشوید.[4]

آیه اللّه  مکارم: همان جایى که نشسته و یا مانع وجود داشته، بشوید کافى است.[5]

[1]. توضیح المسائل مراجع، م365 و نورى، توضیح المسائل، م 366.

[2]. توضیح المسائل مراجع، م 365.

[3]. سیستانى، توضیح المسائل مراجع، م 365.

[4]. خامنه اى، اجوبة، س 191 و وحید، توضیح المسائل، م 370.

[5]. دفتر: آیه اللّه  مکارم.

سید محمد علوی زاده ۰ نظر لایک ۰
عدم دسترسى به آب برای غسل

پرسش  . اگر زن حائض  پاک شود ولى آب گرم در دسترس نباشد تکلیف چیست؟

همه مراجع: اگر نتواند آب گرم کند و آب سرد نیز براى او ضرر داشته باشد و یا آنکه به طور کلى انجام دادن غسل براى او حرجى و دشوار است، مى تواند تیمم کند.[1]

تبصره: این موضوع اختصاص به غسل حیض ندارد.

[10]. العروة الوثقى، فصل فى التیمم، الثالث والرابع.

سید محمد علوی زاده ۰ نظر لایک ۰
تکلیف اعمال جاهل به احکام حیض و جنابت
پرسش
سلام علیکم خانمی قبلاً در روستا بوده و وقتی حایض شده مادرش به او نگفته که باید غسل کند و بدون غسل نماز ‌خوانده‌است. وقتی که ازدواج کرده نمی‌دانسته که جنب قبل از اذان صبح ماه رمضان باید غسل کند و بدون غسل وارد صبح ‌شده و روز غسل می‌کرده است. در ضمن می‌گوید شب در روستا، امکان استفاده از حمام برای بانوان نبوده است. حکم نماز و روزه‌های وی در مدتی که در روستا بوده چگونه است؟
پاسخ اجمالی
چنین فردی باید هر مقدار از نمازهایى را که یقین دارد بدون غسل خوانده اعاده نماید، اما نسبت به قضای روزه‌ها،‌ فقها اختلاف نظر دارند. برخی[1] قضای آن را واجب و برخی[2] در فرض سؤال، روزه‌‌های فرد را صحیح و کافی می‌دانند.
ضمائم:
پاسخ مراجع عظام تقلید نسبت به این سؤال، چنین است:[3]
حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای (مد ظله العالی):
هر مقدار از نمازهایى که یقین دارد بدون غسل خوانده باید اعاده نماید، و نسبت به روزه هم قضای روزه ها لازم است.
حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی(مد ظله العالی):
چنانچه جاهل به حکم بوده روزه‌هایش قضا ندارد.
حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (مد ظله العالی):
باید نمازها و روزه‌های خود را قضا کند.
 

[1]. آیات عظام خامنه‌ای و صافی گلپایگانی.
[2].  آیات عظام نوری همدانی و هادوی تهرانی.
[3]. استفتا از دفاتر آیات عظام: خامنه‌ای، صافی گلپایگانی، نوری همدانی (مد ظلهم العالی) توسط سایت اسلام کوئست.
سید محمد علوی زاده ۱ نظر لایک ۰
غسل هاى واجب زن

پرسش . تعداد غسل هاى واجب زن چند تا است؟

همه مراجع: غسل هاى واجب بر زنان عبارت است از: غسل حیض، نفاس، استحاضه و نیز همه غسل هایى که بر مردان واجب است.[1]

تبصره . غسل هاى واجب بر مردان عبارت است از: غسل جنابت، غسل مسّ میت و غسلى که با نذر و مانند آن واجب شده است.

[1]. العروة الوثقى، ج 1، فصل فى الاغسال.

ا. سیدی ۰ نظر لایک ۰
نماز با غسل احتیاطى

پرسش . آیا با غسل حیض احتیاطى، مى شود نماز خواند؟

همه مراجع: خیر، با غسل احتیاطى، نمى شود نماز خواند.[1]

[1]. دفتر: همه مراجع.

ا. سیدی ۰ نظر لایک ۰
دنبال کنندگان ۳ نفر
این وبلاگ را دنبال کنید
کلمات کلیدی
آخرین نظرات
آخرین مطالب
نرم افزار اندروید احکام تخصصی بانوان (نسخه آزمایشی)
تبدیل وبلاگ تخصصی احکام بانوان به وبسایت
آمار بالای حضور دختران در کنکور، معضل است نه افتخار/ لزوم تحصیل جوانان در رشته‌های مورد نیاز جامعه
مطالعه و دانلود 5 کتاب درباره کریمه اهل بیت حضرت معصومه (سلام الله علیها)
عده در ازدواج موقت
انجام کارهای خانه؛ واجب یا مستحب!
اجازه پدر برای ازدواج موقت دختر غیرباکره
مـخـارج سـفـر زن
رابطه تمکین و نفقه
اگر مـرد نـفـقـه زن را نـپـردازد!
پربیننده ترین مطالب
خواندن داستان هاى شهوانى
دانلود کتاب رساله دانشجویی / سید مجتبی حسینی word و pdf
مسلمان شدن دانشمند یهودی به خاطر معجزه علمی قرآن در مورد عده زن مطلقه
دانلود کتاب احکام آراستگی ظاهری
چادری های بی حجاب/کاریکاتور
بسم الله الرحمن الرحیم
دانلود کتاب احکام روابط زن و شوهر / word و pdf
مانعیت کاشت ناخن مصنوعی برای غسل و وضو؟؟
حکم شرعی پوشش صورت برای چهره های زیبا
مطالعه و دانلود 5 کتاب درباره کریمه اهل بیت حضرت معصومه (سلام الله علیها)
موضوعات
احکام تصویری و پوستر
احکام ازدواج
احکام جنابت
احکام دختران
احکام غسل
احکام نجاسات و ظروف
احکام حیض (پریود، عادت یا قاعدگی)
احکام نفاس
احکام استحاضه
احکام آمیزش و روابط زناشویی
احکام پوشش و حجاب
احکام زینت و آرایش
احکام محرم و نامحرم
احکام فرزندان
احکام ارث و دیه
احکام طلاق و عده
احکام حقوق زن و شوهر
احکام بارداری و جلوگیری
احکام شیردهی
احکام سقط جنین
احکام نگاه
دانلود
احکام انحرافات جنسی (زنا، همجنس بازی،خود ارضائی یا استشهاء و...)
فلسفه احکام
مسائل و موضوعات متفرقه مورد نیاز زنان
آرشیو مطالب
ارديبهشت ۱۳۹۶ ( ۲ )
شهریور ۱۳۹۴ ( ۱ )
بهمن ۱۳۹۳ ( ۲ )
دی ۱۳۹۳ ( ۳۳۶ )
آذر ۱۳۹۳ ( ۲۸۹ )
نویسندگان
سید محمد علوی زاده ( 334 )
ا. سیدی ( 250 )
ح. اعتماد ( 46 )
پیوند ها
دفتر مقام معظم رهبری آیت الله العظمی خامنه ای
دفتر حضرت آیت الله العظمی سید علی سیستانی
دفتر آیت الله العظمی حسین‎ وحیدخراسانی
دفتر آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی
دفتر آیت الله العظمی حسین نوری همدانی
مؤسسه فرهنگی حوراء بانوان استان همدان
کمپین ارادت به امام نقی علیه السلام
Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ حجاب و عفاف Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ
سایت گناه شناسی
ریحانه های بهشتی
گلی از گلهای بهشت
مسیحیت شناسی
پاتوق بچه شیعه ها
گناه شناسی
73 فرقه
روضه
پیوندهای روزانه
جلو افتادن عادت
لکه بینی
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان