پاداش اطاعت از شوهر

امام صادق (علیه السلام) فرمود: در زمان رسول اکرم (صلی الله علیه و آله ) مردی از انصار برای تاءمین نیازهای زندگی ، به مسافرت رفت ، هنگام خداحافظی با همسرش ، با او پیمان بست که تا از سفر برنگشته از خانه بیرون نرود. زن در خانه اش بسر می برد، به او خبر رسید که پدرت بیمار شده است ، او توسط شخصی از پیامبر (صلی الله علیه و آله) اجازه خواست که به عیادت پدرش برود، پیامبر (صلی الله علیه و آله) فرمود: نه ، تو در خانه ات باش و پیروی از شوهر را ادامه بده . به او خبر رسید که بیماری پدرت ، شدیدتر شده است ، او برای بار دوم از پیامبر (صلی الله علیه و آله) اجازه خواست ، آن حضرت ، همان پاسخ را داد. پدر زن از دنیا رفت ، زن برای پیامبر (صلی الله علیه و آله) پیام فرستاد، به من اجازه بده بروم بر جنازه پدرم نماز بخوانم ، حضرت فرمود: نه ، در خانه ات باش و اطاعت از شوهر را ادامه بده . جنازه پدر آن زن را دفن کردند، ولی او بخاطر حفظ پیمانی که با شوهر داشت ، از خانه بیرون نرفت . رسول خدا (صلی الله علیه و آله) این پیام را برای آن بانوی مطیع فرستاد: 

أَنَ‏ اللَّهَ‏ قَدْ غَفَرَ لَکِ‏ وَ لِأَبِیکِ‏ بِطَاعَتِکِ‏ لِزَوْجِک‏

:خداوند، بخاطر اطاعت تو از شوهرت ، هم تو و هم پدرت را بخشید.

منبع:وسائل الشیعة، ج‏20، ص: 175

سید محمد علوی زاده ۰ نظر لایک ۰
اطاعت از شوهر نه اطاعت از زور گویی
زن و شوهر
«الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَی النِّساءِ» به این معنی نیست که زن اسیر مرد است و مرد می تواند به دلخواه خود عمل کند. بلکه قرآن هم به زنها می گوید شما به این مدیریت و سرپرستی احترام بگذارید و هم به مرد می گوید این وظیفه توست نه مزیّت توست.

پرسش: آیا اینکه شوهر در اسلام رئیس خانواده است و اطاعت زن از او واجب است، اطاعت در زورگویی شوهر را هم شامل می شود؟

پاسخ:

برخلاف آنچه که بعضاً گفته می شود، زن قانوناً و شرعاً مکلّف به اطاعت مطلق از شوهر خود نیست.
درست است که طبق آیة الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَی النِّساءِ(1) سرپرستی و مدیریت خانواده بر دوش مردان قرار گرفته است و همین برداشت هم در ماده 1105 از قانون مدنی منعکس شده است. ولی با این حال این ریاست شوهر و اطاعت زوجه بطور مطلق نیست، بلکه «قیمومت مرد بر زن از نظر زوجیّت است.»(2) «اطاعت خدا در مورد شوهر بمعنی عمل به تعهدات زناشویی است که زن طبق عقد ازدواج آنها را بر خود لازم ساخته است.»(3) «چون مسئولیت تأمین هزینه خانواده با مرد است سرپرستی داخلی منزل هم با اوست.»

سید محمد علوی زاده ادامه مطلب ۱ نظر لایک ۰
اجبار زن به فروش ملک توسط شوهر

سـؤ ال : آیـا مـرد مـى تـوانـد هـمـسـر خـود را مجبور به فروش اموالش ‍ نماید، مثلا زن را وادار کند خانه یا ملکش را بفروشد؟
جـواب : حـق نـدارد، و شوهر اختیار همسرش را (در اینگونه موارد) ندارد و طرفین حقوق متقابله اى دارند که باید عمل کنند.

سید محمد علوی زاده ادامه مطلب ۰ نظر لایک ۰
زن ناشزه

پرسش . ناشز و ناشزه به کسى چه گفته مى شود؟ در صورت تحقّق نشوز، وظیفه طرف مقابل در این زمینه چیست؟

«ناشز» و «ناشزه» به مرد یا زنى گفته مى شود که حقوق واجب و  وظایف شرعى را نسبت به همسرش رعایت نکند.

هرگاه نشوز و نافرمانى، از سوى زن باشد، مرد مى تواند زمینه آن را  از بین ببرد. به این ترتیب که نخست او را نصیحت کند و اگر تأثیر نگذاشت،  مى تواند از همخوابى با او بپرهیزد؛ یعنى، در بستر خواب به او پشت کند  و یا نزد او نخوابد. اگر این روش نیز در او اثر نداشت، چنانچه امید دارد با تنبیه  او را از نافرمانى باز دارد. البته این کار به قصد اصلاح (نه از روى خشم و انتقام)  و به اندازه اى باشد که باعث توجه و تنبه او گردد.

هرگاه نشوز و نافرمانى از سوى مرد باشد، زن نخست او را نصیحت مى کند و  اگر تأثیر نگذاشت، مى تواند شکایت خود را نزد حاکم ببرد تا او را به انجام  وظایفش وادار کند. البته حق ندارد با او قهر کند و یا او را کتک بزند.[1]

سید محمد علوی زاده ادامه مطلب ۰ نظر لایک ۰
جلوگیرى بدون رضایت همسر

پرسش 1 . آیا شوهر مى تواند هنگام آمیزش بدون رضایت همسرش به طور طبیعى عزل کند؟

همه مراجع (به جز تبریزى): آرى، اشکال ندارد؛ ولى بدون رضایت زن کراهت دارد.[1]

آیه اللّه  تبریزى: بنا بر احتیاط واجب، باید با رضایت زن عزل کند.[2]

تبصره. عزل مرد به این است که هنگام آمیزش آب خود را بیرون از رحم زن بریزد.

 

پرسش 2 . آیا زن مى تواند هنگام آمیزش به طور طبیعى عزل کند؟

همه مراجع: اگر شوهر راضى باشد، اشکال ندارد و در غیر این صورت عزل زن حرام است.[3]

تبصره. عزل زن به این است که هنگام آمیزش خود را کنار بکشد؛ به طورى که آب شوهر در رحم او ریخته نشود.

سید محمد علوی زاده ادامه مطلب ۰ نظر لایک ۰
برپایى مراسم روضه خوانى و مولودى

برپایى مراسم روضه خوانى و مولودى

پرسش . آیا زن مى تواند از پولى که شوهرش به او مى دهد، بدون اجازه او مراسم روضه خوانى و مولودى و مانند آن برپا کند؟

همه مراجع: خیر، باید باید اجازه شوهر باشد؛ مگر آنکه شوهر پول را به همسرش تملیک کرده و منزل و اثاثیه آن (فرش و مانند آن) نیز ملک زن باشد؛ در این فرض اجازه شوهر لازم نیست.[1]

سید محمد علوی زاده ادامه مطلب ۱ نظر لایک ۰
بخشش اموال توسط زن

پرسش . آیا بخشش زن از مال خودش، باید با اجازه شوهر باشد؟

همه مراجع: خیر، اذن شوهر در اینجا لازم نیست.[210]

سید محمد علوی زاده ادامه مطلب ۰ نظر لایک ۰
تصرفات مالى زن بر مال خودش

پرسش . آیا شوهر مى تواند همسر را از تصرف در اموال خودش، نهى کند؟

همه مراجع: خیر، زن مى تواند هر گونه تصرفى در اموال خود انجام دهد و اجازه شوهر لازم نیست (هر چند بهتر است اجازه بگیرد).[1]

تبصره. در مورد نذر زن از اموال خودش، به مسئله نذر زن مراجعه شود.

سید محمد علوی زاده ادامه مطلب ۰ نظر لایک ۰
تصرف بدون اذن در مال شوهر

پرسش . آیا زن مى تواند در اموال شوهر، بدون اجازه او تصرف کند؟

همه مراجع: خیر، باید اجازه بگیرد.[1]

ا. سیدی ادامه مطلب ۰ نظر لایک ۰
حکم نذر زن، بدون اجازه شوهر

پرسش . حکم نذر زن، بدون اجازه شوهر چیست؟

آیات عظام امام، خامنه اى و نورى: نذر زن بدون اجازه شوهر، باطل است.[1]

آیه اللّه  بهجت: نذر زن بنابر احتیاط واجب، بدون اجازه شوهر باطل است.[2]

آیات عظام تبریزى و مکارم: اگر نذر زن مزاحم حقوق شوهر باشد، بدون اذن او  باطل است و اگر مزاحم نباشد، احتیاط مستحب آن است که با اجازه او باشد.[3]

آیه اللّه  فاضل: نذر زن اگر با حق زناشویى شوهر منافات داشته باشد، بدون اجازه  او باطل است و اگر منافات نداشته باشد، احتیاط واجب آن است که با اجازه او  باشد (به ویژه در نذر مال).[4]

آیات عظام سیستانى، صافى و وحید: اگر نذر زن مزاحم حقوق شوهر باشد، بدون اذن او [در هر حال] صحیح نیست و بنابر احتیاط واجب در اموال خودش نیز  ـ غیر از حج، زکات، صله رحم و احسان به پدر و مادر ـ با اذن شوهر نذر کند.[5]

سید محمد علوی زاده ادامه مطلب ۰ نظر لایک ۰
تمکین نکردن بخاطر گرفتن اجازه ادامه تحصیل

پرسش . اگر مرد به هر علتى اجازه ادامه تحصیل و مانند آن را به زن ندهد،  آیا زن هم مى تواند نسبت به او تمکین نکند؟

همه مراجع: در فرض یاد شده، زن چنین حقى ندارد و باید تمکین کند.[1]

ا. سیدی ادامه مطلب ۰ نظر لایک ۰
اجازه عکس گرفتن

پرسش . آیا جایز است زن در جشن هاى عروسى، بدون اجازه شوهرش عکس بیندازد؟

همه مراجع: اگر عکس گیرنده زن و یا محرم باشد و ظاهر کننده او را نشناسد و باعث مفسده نیز نباشد، عکس انداختن اشکال ندارد و اجازه شوهر در اینجا لازم نیست.[1]

ا. سیدی ادامه مطلب ۰ نظر لایک ۰
اجازه اهداى خون

پرسش. آیا اهداى خون نیاز به اجازه شوهر دارد؟

همه مراجع: در اهداى خون اجازه شوهر لازم نیست؛ ولى براى بیرون رفتن از منزل اجازه او شرط است.[1]

ا. سیدی ادامه مطلب ۰ نظر لایک ۰
اجازه اعتکاف

پرسش . آیا زن براى رفتن به اعتکاف، نیاز به اجازه شوهر دارد؟ اگر بدون  اجازه برود، آیا اعتکافش صحیح است؟

امام: زن باید با اجازه شوهرش، به اعتکاف برود و اگر اجازه ندهد  - چنانچه باعث تضییع حق [زناشویى] او شود - بنابر احتیاط واجب، اعتکافش باطل است و اگر با حق او منافات نداشته باشد، اعتکافش صحیح است.[1]

آیات عظام فاضل و وحید: زن باید با اجازه شوهرش، به اعتکاف برود و اگر اجازه ندهد ـ چنانچه باعث تضییع حق [زناشویى] او شود - اعتکافش باطل است و اگر با حق او منافات نداشته باشد، اعتکافش صحیح است.[2]

آیات عظام بهجت و تبریزى: زن باید با اجازه شوهرش، به اعتکاف برود و اگر اجازه ندهد ـ چنانچه باعث تضییع حق [زناشویى] او شود ـ اعتکافش باطل است. اما اگر با حق او منافات نداشته باشد، بنابر احتیاط واجب  باطل است.[3]

آیات عظام سیستانى و صافى: زن باید با اجازه شوهرش از منزل بیرون رود و اگر اجازه ندهد، اعتکافش باطل است (هر چند باعث تضییع حق زناشویى او  نشود).[4]

آیه اللّه  مکارم: بنابر احتیاط واجب، زن باید با اجازه شوهرش به اعتکاف رود و اگر اجازه ندهد ـ چنانچه باعث تضییع حق [زناشویى] او شود ـ بنابر احتیاط  واجب اعتکافش باطل است.[5]

آیه اللّه  نورى: زن باید با اجازه شوهرش به اعتکاف برود و اگر اجازه ندهد ـ چنانچه باعث تضییع حق [زناشویى] او شود ـ اعتکافش باطل است. اما اگر با حق او منافات نداشته باشد، اعتکافش صحیح است؛ مگر آنکه روزه او در اعتکاف  مستحبى باشد.[6]

ا. سیدی ادامه مطلب ۰ نظر لایک ۰
اجازه صله رحم

پرسش1 . اگر شوهرى، همسرش را از صله رحم ـ به ویژه دیدار والدین - منع کند، تکلیف زن چیست؟

همه مراجع: خیر، نمى تواند بدون اجازه شوهر به دیدار آنان برود و صله رحم منحصر به رفت و آمد نیست؛ بلکه با احوال پرسى و پیغام فرستادن از طریق تلفن،  نامه و مانند آن نیز محقّق مى شود.[1]

 

پرسش2 . اگر مرد به همسرش بگوید حق رفت و آمد با مادر و خواهر و... را  ندارى؛ آیا زن مى تواند آنان را به منزلش دعوت کند؟

همه مراجع: اگر خانه ملک شوهر باشد، زن حق ندارد بدون اجازه او، آنان را به منزل دعوت کند؛ ولى اگر خانه و اثاثیه آن ملک زن باشد، اجازه او لازم نیست.[2]

پرسش3 . آیا شوهر حق دارد زن را مجبور کند به منزل خویشاوندان خاصى برود؟ آیا اطاعت زن در این امور واجب است؟

همه مراجع: خیر، اطاعت از شوهر در این گونه امور واجب نیست؛ ولى بهتر  است زن رضایت شوهر را به دست آورد.[3]

تبصره. اطاعت از شوهر در امورى که به تمکین و استمتاع بر نمى گردد،  واجب نیست.

ا. سیدی ادامه مطلب ۰ نظر لایک ۰
تکلیف نماز زن در مسافرت بدون اذن

پرسش . چنانچه زنى بدون اجازه شوهرش، با پدر و مادرش مسافرت کند؛ تکلیف نماز او چه مى شود؟

همه مراجع (به جز مکارم): اگر سفر او واجب نباشد، نمازش تمام است و اگر مانند سفر حج واجب باشد، اجازه شوهر لازم نیست و باید نماز را شکسته بخواند.[1]

آیه اللّه  مکارم: اگر سفر او واجب نباشد، بنابر احتیاط واجب نمازش تمام است و اگر مانند سفر حج واجب باشد، اجازه شوهر لازم نیست و باید نماز را شکسته  بخواند.[2]

سید محمد علوی زاده ادامه مطلب ۰ نظر لایک ۰
اجازه ادامه کارمندى زن

پرسش 83 . مردى با زن کارمند ازدواج مى کند، آیا پس از ازدواج مى تواند او را  از ادامه کار باز دارد؟

همه مراجع (به جز سیستانى، فاضل و نورى): اگر در ضمن عقد شرط نشده که زن به کار خود مشغول باشد و یا عقد بر طبق این شرط و توافق واقع نشده است؛ زن نمى تواند بدون اذن شوهر از منزل خارج شود. در غیر این صورت مى تواند به کار  خود ادامه دهد.[1]

آیات عظام سیستانى و فاضل: اگر شوهر پیش از ازدواج مى دانسته که همسرش کارمند دولت و یا مؤسسه اى است و با این حال اقدام به ازدواج کرده، حق ممانعت از ادامه کار او را ندارد.[2]

آیه اللّه  نورى: اگر کار او باعث تضییع حق شوهر نباشد، مى تواند به کار خود ادامه دهد و اجازه او لازم نیست.[3]

سید محمد علوی زاده ادامه مطلب ۰ نظر لایک ۰
اجازه اشتغال در صورت عدم تامین مخارج

پرسش . در جایى که شوهر نتواند مخارج زن و بچه را تأمین کند، آیا زن مى تواند بدون اجازه او شغلى را انتخاب کرده و از منزل بیرون رود؟

همه مراجع: در فرض یاد شده، براى بیرون رفتن از منزل ـ به مقدارى که تأمین  معاش و نیازهاى زندگى بر آن توقف دارد ـ اجازه شوهر لازم نیست.[1]

سید محمد علوی زاده ادامه مطلب ۰ نظر لایک ۰
منع زن از تحصیل

پرسش . مردى با دخترى دانشجو ازدواج مى کند؛ آیا پس از آن، شوهر  مى تواند او را از ادامه تحصیل باز دارد؟

همه مراجع (به جز نورى): اگر در ضمن عقد، شرط نشده که زن به تحصیل خود  ادامه دهد و یا عقد بر طبق این شرط و توافق واقع نشده است، زن نمى تواند بدون  اذن شوهر، از منزل خارج شود. در غیر این صورت، مى تواند به تحصیل خود  ادامه دهد.[1]

آیه اللّه  نورى: اگر تحصیل دختر باعث تضییع حق شوهر نباشد، مى تواند بدون  اذن او به تحصیل خود ادامه دهد.[2]

سید محمد علوی زاده ادامه مطلب ۰ نظر لایک ۰
اجازه ادامه تحصیل

پرسش . دختر و پسرى با یکدیگر ازدواج کرده اند زن مى خواهد براى  ادامه تحصیل به دانشگاه برود؛ شوهرش اجازه نمى دهد، وظیفه زن چیست؟

همه مراجع (به جز مکارم و تبریزى): بدون اجازه شوهر جایز نیست.[1]

آیه اللّه  تبریزى: بنابر احتیاط واجب، بدون اجازه شوهر جایز نیست.[2]

آیه اللّه  مکارم: اگر موجب تضییع حق شوهر نشود، اشکال ندارد (هر چند  بهتر است رضایت او را جلب کند).[3]

سید محمد علوی زاده ادامه مطلب ۰ نظر لایک ۰
محدوده اجازه شوهر

پرسش . اگر خانمى از شوهرش اجازه گرفت که به محلى برود، آیا مى تواند از  آنجا به محل دیگرى (مانند خانه پدر و مادر و..) نیز برود؟

همه مراجع: به همان اندازه که اجازه داده، باید عمل کند و نسبت به محل دیگر،  باید رضایت شوهر احراز گردد.[1]

سید محمد علوی زاده ادامه مطلب ۱ نظر لایک ۰
اجازه خروج در صورت عدم پرداخت مهریه

پرسش . چنانچه مرد مهریه زن را به هر علتى نپردازد، آیا براى خروج از منزل  نیاز به اذن شوهر است؟

همه مراجع (به جز تبریزى و مکارم): آرى، باید از شوهر اجازه بگیرد.[1]

آیات عظام تبریزى و مکارم: بنابر احتیاط واجب، باید از شوهر اجازه  بگیرد.[2]

سید محمد علوی زاده ادامه مطلب ۰ نظر لایک ۰
اجازه خروج در غیاب شوهر

پرسش . اگر کسى به شوهرش دسترسى ندارد، براى مسافرت و بیرون رفتن از  منزل چه باید بکند؟

همه مراجع: تنها براى کارهاى واجب و ضرورى زندگى، مى تواند بیرون برود؛  مگر اینکه اطمینان داشته باشد شوهرش با رفتن او مخالف نیست.[1]

سید محمد علوی زاده ادامه مطلب ۰ نظر لایک ۰
شرط اجازه خروج هنگام عقد

پرسش 1. آیا زن مى تواند در عقد شرط کند که شوهر بر او ولایت نداشته باشد  و بدون اجازه او از خانه بیرون رود؟

همه مراجع: خیر، این شرط نافذ نیست.[1]

 

پرسش 2 . آیا زن در ضمن عقد مى تواند شرط کند که شوهر پس از عقد، اجازه خروج از منزل را به عهده او بگذارد؟

آیات عظام امام و بهجت: خیر، نمى تواند چنین شرطى کند و این شرط باطل است.[2]

آیات عظام تبریزى و سیستانى: نمى تواند چنین شرطى کند؛ ولى مى تواند شرط  کند که شوهر بعد از ازدواج، اجازه بیرون رفتن از منزل را به او بدهد.[3]

سید محمد علوی زاده ادامه مطلب ۰ نظر لایک ۰
لزوم اجازه گرفتن زن از شوهر برای خروج از منزل

پرسش . آیا زن مى تواند بدون اجازه شوهر، از منزل خارج شود؟

همه مراجع (به جز تبریزى و مکارم): خیر، بیرون رفتن از منزل، بدون اجازه شوهر جایز نیست؛ مگر اینکه براى واجب شرعى باشد و یا ضرورتى ایجاب کند.[1]

آیات عظام تبریزى و مکارم: بنابر احتیاط واجب بیرون رفتن از منزل، بدون اجازه شوهر جایز نیست؛ مگر اینکه براى واجب شرعى باشد یا ضرورتى ایجاب کند.[2]

تبصره. هر چند در کلام برخى از مراجع تقلید، استثناى بالا بیان نشده است؛  ولى بى شک آن را قبول دارند.

سید محمد علوی زاده ادامه مطلب ۲ نظر لایک ۰
حقوق شرعى مرد

پرسش . حقوق واجب و شرعى مرد نسبت به زن چیست؟

حقوق واجب مرد نسبت به زن عبارت است از:

1. زن باید با اجازه شوهر از منزل بیرون برود؛ مگر در واجبات و ضروریات زندگى؛

2. زن باید براى هر لذتى که او مى خواهد، خود را تسلیم نماید و از نزدیکى او جلوگیرى نکند، مگر با عذر شرعى (مانند ایام قاعدگى و یا دوران باردارى در صورتى که نزدیکى براى سلامتى او و یا بچه ضرر و خطرر داشته باشد)؛

3. رفع چیزهایى که باعت تنفّر مرد مى گردد؛

4. زن باید هر زمان که شوهر بخواهد، براى او نظافت و آرایش کند.

سید محمد علوی زاده ۰ نظر لایک ۰
فلسفه لزوم اجازه زن از شوهر

پرسش . چرا زن براى بیرون رفتن از خانه باید از شوهرش اجازه بگیرد؟

شکى نیست که این دستور، حکمت هایى دارد که بر ما مخفى است ولى با  اندک تامل و توجه به امور ذیل، شاید بتوان به برخى از آن دست پیدا کرد.

یک. مدیریت مرد

نظام خانواده در اسلام، نظامى شورایى با سرپرستى و مدیریت اجرایى مرد  است. این مسئله تکالیفى را بر دوش هر یک از اعضاى خانواده مى گذارد و  حقوقى را براى آنها مقرر مى کند؛ از جمله اینکه مرد، باید در جهت تأمین  نیازهاى خانواده تلاش کند. از طرف دیگر مسئولیتى بر دوش دیگر اعضا در برابر  مرد ایجاد مى کند که از جمله آنها، کنترل پذیرى رفت و آمدها و هماهنگى آن با  مرد است. به عبارت دیگر هر اجتماعى - کوچک باشد یا بزرگ - نیاز به مدیریت  دارد. کانون خانواده، نماد یک اجتماع انسانى است که سعادت و انحطاط آن،  نقش زیادى در رشد و نابودى جامعه ایفا مى کند.

در این اجتماع کوچک ولى مهمّ، مدیریت و سرپرستى آن با مرد است. البته  مرد وظیفه دارد با محبت و اعضاى خانواده را در اداره خانه مشارکت دهد.  حقوق یکایک آنها را رعایت کند و بر دل ها حکومت کند و از اجبار و زورگویى و  بداخلاقى تا نمونه اى براى «حسن معاشرت» باشد.

دیگر اعضاى خانواده نیز باید هماهنگى لازم را با مرد داشته باشند و او را در  جهت مدیریت بهینه خانواده یارى رسانده و حقوق وى را پاس دارند.

سید محمد علوی زاده ادامه مطلب ۰ نظر لایک ۰
دانلود کتاب احکام روابط زن و شوهر / word و pdf

احکام روابط زن و شوهر

مولف: سید مجتبى حسینى

تنظیم و نظارت: نهاد  نمایندگى مقام معظم رهبرى در دانشگاهها، معاونت مطالعات راهبردى - اداره مشاوره و پاسخ.

شامل مباحث: حقوق زن و شوهر، غسل و جنابت،آمیزش زناشویى، تصرفات زن،تمکین،حقوق مرد،شیربها و جهیزیه، مهریه، مسکن زن،حقوق زن و همسردارى

دریافت
توضیحات: فایل word

دریافت
توضیحات: فایل pdf

سید محمد علوی زاده ۱ نظر لایک ۰
اطاعت از شوهر در پوشش


پرسش1 . آیا زن در انتخاب پوشش، باید مطیع همسر خود باشد؟
همه مراجع: خیر، اطاعت زن از شوهر، تنها در حقوق زناشویى و بیرون رفتن از منزل است و در امور دیگر، اطاعت از او واجب نیست.1

پرسش 2 . اگر شوهر پوشیدن لباس و یا آرایش خاصى را از همسرش درخواست کند، آیا اطاعت او بر زن واجب است؟
همه مراجع: اگر این درخواست در راستاى استمتاعات باشد و یا ترک آن باعث نفرت شوهر گردد، بر زن واجب است اطاعت کند. در غیر این صورت، واجب نیست.2

سید محمد علوی زاده ادامه مطلب ۰ نظر لایک ۰
اجازه برای حضور در مراسم مذهبى

پرسش . آیا حضور در مراسم مذهبى (مثل نماز جمعه و راهپیمایى ) نیاز به اجازه شوهر دارد؟
همه مراجع (به جز تبریزى و مکارم ): آرى، باید با اجازه شوهر باشد.1
آیات عظام تبریزى و مکارم: بنابر احتیاط واجب، باید با اجازه شوهر باشد.2

سید محمد علوی زاده ادامه مطلب ۰ نظر لایک ۰
اجازه روزه مستحبى

پرسش . آیا براى گرفتن روزه هاى مستحبى، اجازه شوهر لازم است؟
همه مراجع (به جز بهجت، صافى و مکارم ): اگر با حق زناشویى شوهر منافات داشته باشد، بنابر احتیاط واجب باید اجازه بگیرد. امّا اگر شوهر او را از روزه گرفتن باز دارد، باید اطاعت کند ؛ هر چند با حق زناشویى او منافات نداشته باشد.1
آیات عظام بهجت و مکارم: بنابر احتیاط واجب، باید از شوهر اجازه بگیرد ؛ هر چند با حق زناشویى شوهر منافات نداشته باشد.2
آیه اللّه  صافى: اگر با حق شوهر منافات داشته باشد، باید از شوهر اجازه بگیرد و اگر منافات نداشته باشد، بنابر احتیاط واجب باید اجازه بگیرد. اگر شوهر او را از روزه گرفتن بازدارد، باید اطاعت کند ؛ هرچند با حق زناشویى او هم منافات نداشته باشد.3

سید محمد علوی زاده ادامه مطلب ۰ نظر لایک ۰
لجاجت شوهر

پرسش . اگر شوهر از روى لجاجت و انتقام گیرى از زن، اجازه بیرون رفتن را به او ندهد، آیا اطاعت از او واجب است؟
همه مراجع: هر چند انتقام گیرى و اذیت کردن از سوى مرد، بر خلاف اخلاق اسلامى است ؛ ولى اگر به هر جهت اجازه ندهد، زن باید اطاعت کند.1

سید محمد علوی زاده ادامه مطلب ۰ نظر لایک ۰
اجازه بیرون رفتن از خانه در دوران عقد

پرسش . آیا در دوران عقد ـ که دختر در خانه پدر و مادر زندگى مى کند ـ براى بیرون رفتن از خانه اجازه شوهر لازم است؟
آیات عظام امام، بهجت، صافى، فاضل، مکارم و نورى: آرى، در این فرض براى خروج از منزل پدر، اجازه شوهر لازم است.1
آیات عظام تبریزى و وحید: خیر، در این فرض اجازه شوهر، لازم نیست.2
آیه اللّه  سیستانى: اگر در شهرى که زندگى مى کنند، متعارف این است که دختر در این مدت از شوهر اجازه نمى گیرد ؛ در این صورت براى بیرون رفتن اجازه او لازم نیست و در غیر این صورت، باید اجازه بگیرد.3
آیه اللّه  فاضل: در این فرض بنا بر احتیاط واجب، براى خروج از منزل پدر، اجازه شوهر لازم است.4
تبصره. اگر زن در ضمن عقد، شرط کرده باشد که در این مدت، بدون اجازه او بیرون رود و یا عقد بر توافق قبلى واقع شده باشد ؛ در این صورت به فتواى همه مراجع، این شرط نافذ است و دیگر اجازه شوهر لازم نیست.

سید محمد علوی زاده ادامه مطلب ۰ نظر لایک ۰
حق ادامه تحصیل زن

پرسش . مردى با دخترى دانشجو ازدواج مى کند ؛ آیا پس از آن، شوهر مى تواند او را از ادامه تحصیل باز دارد؟
همه مراجع (به جز نورى): اگر در ضمن عقد، شرط نشده که زن به تحصیل خود ادامه دهد و یا عقد بر طبق این شرط و توافق واقع نشده است، زن نمى تواند بدون اذن شوهر، از منزل خارج شود. در غیر این صورت، مى تواند به تحصیل خود ادامه دهد.1
آیه اللّه  نورى: اگر تحصیل دختر باعث تضییع حق شوهر نباشد، مى تواند بدون اذن او، به تحصیل خود ادامه دهد.2

پرسش 422 . اگر مرد به هر علتى اجازه ادامه تحصیل و مانند آن را به زن ندهد، آیا زن هم مى تواند نسبت به او تمکین نکند؟
همه مراجع: در فرض یاد شده، زن چنین حقى ندارد و باید تمکین کند.3

سید محمد علوی زاده ادامه مطلب ۰ نظر لایک ۰
اجازه صله رحم

پرسش. اگر شوهرى، همسرش را از صله رحم ـ به ویژه دیدار والدین ـ منع کند، تکلیف زن چیست؟ آیا مى تواند بدون اجازه او به دیدن آنان برود؟
همه مراجع (به جز مکارم): خیر، نمى تواند بدون اجازه شوهر به دیدار آنان برود و صله رحم منحصر به رفت و آمد نیست ؛ بلکه با احوال پرسى و پیغام فرستادن از طریق تلفن، نامه و مانند آن نیز محقّق مى شود.1
آیه اللّه  مکارم: براى صله رحم به ویژه والدین و یادگیرى واجبات دینى که بدون خروج از منزل امکان پذیر نیست، اجازه شوهر لازم نیست.2

سید محمد علوی زاده ادامه مطلب ۰ نظر لایک ۰
اجازه براى بیرون رفتن از منزل در صورت رضایت شوهر

پرسش . آیا همین اندازه که زن بداند شوهرش براى بیرون رفتن از منزل راضى است، کفایت مى کند یا اینکه باید از او اجازه بگیرد؟
همه مراجع: اگر مى داند که شوهرش راضى است، کفایت مى کند و اجازه گرفتن لازم نیست.1

سید محمد علوی زاده ادامه مطلب ۰ نظر لایک ۰
شرط ادامه تحصیل ضمن عقد

پرسش . هنگام ازدواج (در ضمن عقد ) با شوهرم شرط کردم که اجازه ادامه تحصیل در دانشگاه را به من بدهد ؛ آیا اکنون مى تواند از شرط خود دست بردارد و اجازه ندهد؟
همه مراجع: خیر ؛ شما مى توانید بدون اجازه شوهرتان، به تحصیل ادامه دهید.1

سید محمد علوی زاده ادامه مطلب ۰ نظر لایک ۰
اجازه بیرون رفتن از منزل

پرسش . در جایى که بیرون رفتن زن با حق شوهر منافات نداشته باشد (مانند اینکه شوهر سر کار است )، آیا باز اجازه او لازم است؟
همه مراجع (به جز تبریزى و مکارم ): آرى، اجازه شوهر در این فرض نیز لازم است.1
آیات عظام تبریزى و مکارم: بنابر احتیاط واجب، در این فرض نیز اجازه شوهر لازم است.2

سید محمد علوی زاده ادامه مطلب ۰ نظر لایک ۰
مختصری در مورد حقوق زن و شوهر

پرسش . درباره حقوق زن و شوهر توضیح دهید؟
در زندگى زناشویى چندین حقوق متقابل ـ به عنوان حقّ و وظیفه ـ مطرح است. هر جا وظیفه هست، در برابرش حق قرار دارد ؛ چنان که هر جا براى کسى حقى قرار داده شده، در مقابل وظیفه اى نیز بر عهده او گذاشته شده است. زن و شوهر نسبت به همدیگر، وظایفى دارند و بر همین اساس حقوق متقابلى متوجه آنان است که اگر هر دو به وظایف خود عمل کنند و به حقوق خود برسند، زندگى آنها درست و بر اساس عدالت استوار است و در نتیجه زندگى در سایه آن شیرین مى گردد.
پایه و اساس خانواده، احترام و محبت و رعایت حقوق یکدیگر است.

امام باقر (علیه السلام) مى فرماید: «هر کس زن گرفت، باید او را گرامى بدارد و به او احترام کند.»1

  امام کاظم (علیه السلام)  مى فرماید: «جهاد زن شوهردارى نیکو است».2


حقوق زناشویى بر دو نوع است:
1. حقوق واجب و قانونى،
2. حقوق مستحب و اخلاقى.
حقوق قانونى، رعایت حداقل ها است که قانون و دادگاه از آن دفاع مى کند. حقوق اخلاقى، رعایت حُسن هم زیستى است که خوشى و شیرینى زندگى را بیش از پیش فراهم مى سازد.


الف. حقوق زن نسبت به مرد:
1. تهیه غذا،
2. تهیه پوشاک،
3. تهیه وسایل مورد نیاز خانه،
4. تهیه مسکن،
5. حق آمیزش و همخوابى،


ب. حقوق مرد نسبت به زن:
1. خروج از منزل با اجازه شوهر،
2. حق تمکین،
3. رفع امور نفرت آور،
4. آرایش و نظافت،
5. نذر و قسم خوردن با اجازه شوهر.

نذر زن بدون اذن شوهر

پرسش . آیا زن مى تواند بدون اذن شوهر، از مال خودش نذر کند؟
آیات عظام امام و خامنه اى: خیر، نذر زن در اموال خودش، بدون اذن شوهر صحیح نیست.1
آیه اللّه  بهجت: نذر زن بدون اذن شوهر [ حتى در اموال خودش]، بنابر احتیاط واجب صحیح نیست.2
آیات عظام تبریزى و مکارم: اگر نذر زن مزاحم حقوق شوهر باشد، بدون اذن او [ در هر حال ]صحیح نیست و اگر مزاحم نباشد، احتیاط مستحب آن است که با اجازه او باشد [ حتى در اموال خودش].3
آیات عظام سیستانى، صافى و وحید: اگر نذر زن مزاحم حقوق شوهر باشد، بدون اذن او (در هر حال ) صحیح نیست و بنابر احتیاط واجب در اموال خودش نیز ـ غیر از حج، زکات، صله رحم و احسان به پدر و مادر ـ با اذن شوهر نذر کند.4
آیه اللّه  فاضل: اگر نذر زن مزاحم حقوق شوهر باشد، بدون اذن او [ در هر حال] صحیح نیست و اگر مزاحم نباشد، احتیاط واجب آن است که با اذن او باشد ؛ به خصوص در نذر اموال (هر چند متعلق به خودش باشد ).5
آیه اللّه  نورى: آرى، نذر زن از مال خودش، بدون اذن شوهر صحیح است.6

ا. سیدی ادامه مطلب ۰ نظر لایک ۰
دنبال کنندگان ۳ نفر
این وبلاگ را دنبال کنید
کلمات کلیدی
آخرین نظرات
آخرین مطالب
نرم افزار اندروید احکام تخصصی بانوان (نسخه آزمایشی)
تبدیل وبلاگ تخصصی احکام بانوان به وبسایت
آمار بالای حضور دختران در کنکور، معضل است نه افتخار/ لزوم تحصیل جوانان در رشته‌های مورد نیاز جامعه
مطالعه و دانلود 5 کتاب درباره کریمه اهل بیت حضرت معصومه (سلام الله علیها)
عده در ازدواج موقت
انجام کارهای خانه؛ واجب یا مستحب!
اجازه پدر برای ازدواج موقت دختر غیرباکره
مـخـارج سـفـر زن
رابطه تمکین و نفقه
اگر مـرد نـفـقـه زن را نـپـردازد!
پربیننده ترین مطالب
دانلود کتاب رساله دانشجویی / سید مجتبی حسینی word و pdf
خواندن داستان هاى شهوانى
مسلمان شدن دانشمند یهودی به خاطر معجزه علمی قرآن در مورد عده زن مطلقه
دانلود کتاب احکام آراستگی ظاهری
چادری های بی حجاب/کاریکاتور
بسم الله الرحمن الرحیم
دانلود کتاب احکام روابط زن و شوهر / word و pdf
مانعیت کاشت ناخن مصنوعی برای غسل و وضو؟؟
مطالعه و دانلود 5 کتاب درباره کریمه اهل بیت حضرت معصومه (سلام الله علیها)
حکم شرعی پوشش صورت برای چهره های زیبا
موضوعات
احکام تصویری و پوستر
احکام ازدواج
احکام جنابت
احکام دختران
احکام غسل
احکام نجاسات و ظروف
احکام حیض (پریود، عادت یا قاعدگی)
احکام نفاس
احکام استحاضه
احکام آمیزش و روابط زناشویی
احکام پوشش و حجاب
احکام زینت و آرایش
احکام محرم و نامحرم
احکام فرزندان
احکام ارث و دیه
احکام طلاق و عده
احکام حقوق زن و شوهر
احکام بارداری و جلوگیری
احکام شیردهی
احکام سقط جنین
احکام نگاه
دانلود
احکام انحرافات جنسی (زنا، همجنس بازی،خود ارضائی یا استشهاء و...)
فلسفه احکام
مسائل و موضوعات متفرقه مورد نیاز زنان
آرشیو مطالب
ارديبهشت ۱۳۹۶ ( ۲ )
شهریور ۱۳۹۴ ( ۱ )
بهمن ۱۳۹۳ ( ۲ )
دی ۱۳۹۳ ( ۳۳۶ )
آذر ۱۳۹۳ ( ۲۸۹ )
نویسندگان
سید محمد علوی زاده ( 334 )
ا. سیدی ( 250 )
ح. اعتماد ( 46 )
پیوند ها
دفتر مقام معظم رهبری آیت الله العظمی خامنه ای
دفتر حضرت آیت الله العظمی سید علی سیستانی
دفتر آیت الله العظمی حسین‎ وحیدخراسانی
دفتر آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی
دفتر آیت الله العظمی حسین نوری همدانی
مؤسسه فرهنگی حوراء بانوان استان همدان
کمپین ارادت به امام نقی علیه السلام
Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ حجاب و عفاف Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ
سایت گناه شناسی
ریحانه های بهشتی
گلی از گلهای بهشت
مسیحیت شناسی
پاتوق بچه شیعه ها
گناه شناسی
73 فرقه
روضه
پیوندهای روزانه
جلو افتادن عادت
لکه بینی
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان