کفالت مهریه

پرسش . اگر مادر یا پدر شوهر مهریه عروس را قبول کنند، آیا پرداختن آن  بر عهده او است یا شوهر؟

همه مراجع: هر کس مهریه دختر را قبول کند، بر عهده او است.[1]

تبصره. البته بهتر است، نخست آن را به داماد ببخشد.

سید محمد علوی زاده ادامه مطلب ۰ نظر لایک ۰
سقوط مهریه در صورت عدم تمکین زن

پرسش . اگر زن از حقوق شرعى و واجب شوهر سرپیچى کند، آیا مرد  مى تواند مهریه او را ندهد؟

همه مراجع: خیر، حق ندارد به این بهانه مهریه او را ندهد.[1]

سید محمد علوی زاده ادامه مطلب ۱ نظر لایک ۰
مهریه و بخشش مدت در عقد موقت

پرسش2 . اگر در عقد موقّت، شوهر مدت را ببخشد، آیا مهرى بر عهده  او است؟

همه مراجع: اگر با او نزدیکى کرده باشد، باید تمام مهر را بدهد و اگر  نزدیکى نکرده، نصف آن را باید بپردازد.[1]

مهریه و عدم تمکین در عقد موقت

پرسش 1 . اگر زن در عقد موقّت تمکین نکند، آیا مى تواند مهریه خود را از شوهر مطالبه کند؟

همه مراجع: به هر مقدارى که در این مدت تعیین شده، تمکین نکند؛ به نسبت از مهریه او، کاسته خواهد شد.[1]

سید محمد علوی زاده ادامه مطلب ۰ نظر لایک ۰
مهریه عقد در عقد فسخ شده

پرسش1 . اگر بعد از ازدواج، معلوم شود که زن عیبى دارد که شوهر مى تواند عقد را فسخ کند؛ آیا زن هنگام فسخ عقد حق مطالبه مهر را دارد؟

همه مراجع: اگر مرد پیش از نزدیکى عقد را فسخ کند، زن حق دریافت چیزى را  ندارد؛ ولى اگر بعد از نزدیکى باشد، زن مى تواند تمام مهر خود را از شوهر  بگیرد.[1]

 

پرسش2 . اگر بعد از عقد ازدواج، معلوم شود که مرد عیبى دارد که زن مى تواند عقد را فسخ کند؛ آیا در این هنگام حق مطالبه مهریه را دارد؟

همه مراجع: اگر بعد از نزدیکى عقد را فسخ کند، مى تواند تمام مهر خود را  از شوهر بگیرد. اما اگر پیش از نزدیکى باشد، حق دریافت چیزى را ندارد؛ مگر اینکه شوهرش عنین باشد که در این صورت، مى تواند نصف مهر خود را از او بگیرد.[2]

تبصره. «عنین» به مردى گویند که توان آمیزش جنسى را ندارد.

سید محمد علوی زاده ادامه مطلب ۰ نظر لایک ۰
مهریه زن نازا

پرسش . اگر زن نازا باشد و مرد او را طلاق بدهد، آیا حق دریافت مهریه را دارد؟

همه مراجع: نازایى عیب محسوب نمى شود و زن حق دریافت تمام مهریه را دارد.[1]

مهریه دختر غیرباکره

پرسش . اگر به اعتقاد اینکه، دختر باکره است با او ازدواج کند؛ آن گاه بعد از عقد متوجه شود که بکارتش از بین رفته؛ آیا عقد صحیح است؟

همه مراجع: آرى، عقد صحیح است و باید مقدار تفاوت مهریه دختر باکره و  غیر باکره را - که همانند و هم شأن او هستند - در نظر گرفت و به نسبت آن از  مهریه او کم کرد. به عنوان مثال اگر مهریه این دختر صد سکه و مهریه دختر باکره  هم شأن او، هشتاد سکه و مهریه دختر غیرباکره هم شأن او شصت سکه طلا باشد؛ در این صورت شوهر مى تواند، 75 سکه طلا به همسرش بدهد.[1]

سید محمد علوی زاده ادامه مطلب ۰ نظر لایک ۰
مطالبه مهریه توسط زن

پرسش1 . آیا زن به مجرد اجراى عقد ازدواج، مى تواند مهریه را مطالبه  کند؟

همه مراجع: در صورتى که هنگام خواندن عقد براى پرداخت مهر، مدتى معین نکرده باشند و مرد نیز قدرت و توانایى مالى داشته باشد؛ مى تواند مهر خود را  از او مطالبه کند.[1]

 

پرسش2 . اگر زن مهریه خود را از شوهر مطالبه کند، وظیفه او چیست؟

همه مراجع: اگر براى مهریه مدت تعیین نشده، چنانچه بتواند بدهى او را بدهد،  باید در اسرع وقت آن را بپردازد و اگر تأخیر بیندازد گناهکار است.

 

پرسش3 . اگر زن بعد از نزدیکى، مهرش را از شوهر بطلبد؛ ولى او قادر به  پرداخت آن نباشد، تکلیف چیست؟

همه مراجع: اگر شوهر به جز خانه و اثاثیه آن و چیزهاى دیگرى که به آنها نیاز  دارد و یا در شأن او است، چیز دیگرى نداشته باشد؛ زن نمى تواند مهر خود را از  او مطالبه کند؛ بلکه باید صبر کند تا او بتواند بدهى خود را بپردازد.[2]

سید محمد علوی زاده ادامه مطلب ۰ نظر لایک ۰
پشیمان شدن از بخشش مهریه

پرسش. اگر زن مهریه خود را - که در ذمه شوهر است - به او ببخشد، بعد پشیمان شود؛ آیا مى تواند آن را از شوهر طلب کند؟

همه مراجع: اگر مهریه در ذمه شوهر بوده و ابرا کرده (بخشیده) است، نمى تواند از او مطالبه کند.[1]

پس گرفتن مهریه بخشیده شده

پرسش. اگر مهریه زن عین خارجى (مانند خانه، ماشین و...) باشد و سپس آن  را به شوهر ببخشد، آیا مى تواند دوباره آن را پس بگیرد؟

همه مراجع (به جز تبریزى و صافى): اگر هنوز عین خارجى در اختیار شوهر است  و آن را به دیگرى واگذار نکرده، مى تواند دوباره آن را پس بگیرد؛ هر چند نگرفتن بهتر است.[1]

آیات عظام تبریزى و صافى: اگر آن را در اختیار شوهر قرار داده باشد، بنابر احتیاط  واجب، نمى تواند آن را پس بگیرد.[2]

بخشش مهریه پیش از خواندن عقد موقت

پرسش. آیا زن مى تواند پیش از خواندن عقد موقّت، مهریه خویش را ببخشد و خطبه عقد را بدون ذکر مهریه بخوانند؟

همه مراجع: خیر، عقد موقّت بدون ذکر مهر باطل است؛ ولى مى تواند بعد از  عقد آن را ببخشد.[1]

تغییر مهریه

پرسش . دخترى را یک بار با 500 هزار تومان و پس از چند ماه با مهریه سى سکه بهار آزادى عقد مى خوانند؛ کدام مهریه بر عهده پسر است؟

همه مراجع: اگر عقد اول بر پانصد هزار تومان مهر خوانده شده، مهریه همین  مقدار است و عقد دوم هیچ اثرى ندارد و نوشتن سى سکه در قباله محضرى، هیچ حقى براى زن ایجاد نمى کند؛ مگر آنکه در ضمن عقد لازم دیگرى، شرط کنند که سى سکه بر مهریه اول اضافه گردد.[1]

مصالحه مهریه جهت عدم تعدد زوجات

پرسش . آیا زن مى تواند مهریه خود را با شوهرش مصالحه کند که با زن دیگرى ازدواج نکند؟

آیات عظام امام، خامنه اى، فاضل و نورى: اگر شوهر این مصالحه را بپذیرد،  احتیاط واجب آن است که با زن دیگرى ازدواج نکند.[1]

آیات عظام بهجت، تبریزى، سیستانى، صافى، مکارم و وحید: اگر شوهر این مصالحه را  بپذیرد، واجب است با زن دیگرى ازدواج نکند.[2]

حق تعیین مهریه

پرسش . تعیین مهریه حق چه کسى است؟ آیا حق دختر است یا پدر و مادر؟

همه مراجع: از نظر شرعى، تعیین مهریه حق دختر است؛ ولى مشاوره و رعایت احترام پدر و مادر و بستگان، کار بسیار پسندیده اى است.[1]

مقدار مهریه

پرسش. مقدار مهریه چقدر باید باشد؟ آیا قرار دادن مهریه زیاد بر خلاف  شرع است؟

همه مراجع: در دین اسلام براى مهریه، میزان خاصى به طور لزوم معین نشده  است؛ بلکه بر اساس توافق و رضایت زن و شوهر انجام مى گیرد. اما مستحب  است که مقدار آن از مهرالسنه (پانصد درهم) بیشتر نگردد و نیز باید کمترین  میزان آن، به مقدارى باشد که در نظر عرف داراى ارزش باشد.[1]

مهریه دروغین

پرسش. مردى فاقد منزل و هرگونه ملکى است؛ ولى در هنگام تعیین مهریه، به دروغ یک دانگ و نیم از منزل مسکونى را مهر زن مى کند و  براساس آن عقد دائم مى خوانند. تکلیف عقد و مهریه چگونه است؟

همه مراجع: در فرض یاد شده، عقد صحیح است؛ ولى مهریه باطل است  و اگر شوهر نزدیکى کرده باشد، باید مهرالمثل به همسرش بپردازد.[1]

مطالبه مهریه بعد از نزدیکى

پرسش . اگر زن بعد از نزدیکى با همسرش، مهرش را از شوهر بطلبد ؛ ولى او قادر به پرداخت آن نباشد، تکلیف چیست؟
همه مراجع: اگر شوهر به جز خانه و اثاث آن و چیزهاى دیگرى که به آنها نیاز دارد و یا در شأن او است، چیز دیگرى نداشته باشد، زن نمى تواند مهر خود را از او مطالبه کند ؛ بلکه باید صبر کند تا او بتواند بدهى خود را بپردازد.1

سید محمد علوی زاده ادامه مطلب ۰ نظر لایک ۰
مهر السنه

پرسش. مقدار مهرالسنه را بیان کنید؟
همه مراجع: «مهر السنه» مقدار مهرى است که نبى اکرم (صلی الله علیه و آله)  براى همسران خود و حضرت زهرا (علیهاالسلام)  قرار داد. مقدار آن پانصد درهم است و هر درهم، معادل 6/12 نخود نقره سکه دار است. در مجموع برابر 6300 نخود (یا 5/262 مثقال ) مى شود و قیمت آن در هر زمان، تابع نرخ همان زمان است.1

کشف عدم بکارت دختر بعد از عقد

پرسش . اگر به اعتقاد اینکه، دختر باکره است با او ازدواج کند، آن گاه بعد از عقد متوجه شود که بکارتش از بین رفته ؛ آیا عقد صحیح است؟ آیا از مهر چیزى کسر مى شود؟
همه مراجع: آرى، عقد صحیح است و باید مقدار تفاوت مهریه دختر باکره و غیرباکره اى که همانند و هم شأن او هستند، در نظر گرفت و به نسبت آن از مهریه او کم کرد. به عنوان مثال اگر مهریه این دختر صد سکه و مهریه دختر باکره هم شأن او، هشتاد سکه و مهریه دختر غیرباکره هم شأن او، شصت سکه طلا باشد ؛ در این صورت شوهر مى تواند هفتاد و پنج سکه طلا به همسرش بدهد.1

عقدی که با قصد عدم پرداخت مهریه اجرا شده

  پرسش . اگر مردى قصد پرداختن مهریه همسرش را نداشته باشد، آیا این عقد آنها باطل است؟
همه مراجع: عقد صحیح است و مرد باید مهریه را بپردازد.1

قال الصادق (علیه السلام):

السراق ثلاثه:

 مانع الزکوه و مستحل مهور النساء و کذلک من استدان دینا  و لم ینو قضائه‏.2

امام صادق (علیه السلام) فرمود:

 دزدها سه قسمند:

1. آنکه زکات ندهد،

2. آنکه مهریه زنان را براى خود حلال بداند (و قصد پرداخت آن را نداشته باشد.)

3. کسى که قرض کند و قصد دادن آن را نداشته باشد.

صحت عقد در صورت تعیین مهریه بیش از قدرت پرداخت مرد

پرسش . اگر مرد هنگام اجراى عقد ازدواج، مهریه اى را قرار دهد که مى داند قدرت پرداخت آن را ندارد ؛ آیا این عقد باطل است؟
همه مراجع: خیر، عقد صحیح است و باید مهریه اى را که تعیین کرده، به زن بپردازد.1

دنبال کنندگان ۳ نفر
این وبلاگ را دنبال کنید
کلمات کلیدی
آخرین نظرات
آخرین مطالب
نرم افزار اندروید احکام تخصصی بانوان (نسخه آزمایشی)
تبدیل وبلاگ تخصصی احکام بانوان به وبسایت
آمار بالای حضور دختران در کنکور، معضل است نه افتخار/ لزوم تحصیل جوانان در رشته‌های مورد نیاز جامعه
مطالعه و دانلود 5 کتاب درباره کریمه اهل بیت حضرت معصومه (سلام الله علیها)
عده در ازدواج موقت
انجام کارهای خانه؛ واجب یا مستحب!
اجازه پدر برای ازدواج موقت دختر غیرباکره
مـخـارج سـفـر زن
رابطه تمکین و نفقه
اگر مـرد نـفـقـه زن را نـپـردازد!
پربیننده ترین مطالب
دانلود کتاب رساله دانشجویی / سید مجتبی حسینی word و pdf
خواندن داستان هاى شهوانى
مسلمان شدن دانشمند یهودی به خاطر معجزه علمی قرآن در مورد عده زن مطلقه
دانلود کتاب احکام آراستگی ظاهری
چادری های بی حجاب/کاریکاتور
بسم الله الرحمن الرحیم
دانلود کتاب احکام روابط زن و شوهر / word و pdf
مانعیت کاشت ناخن مصنوعی برای غسل و وضو؟؟
مطالعه و دانلود 5 کتاب درباره کریمه اهل بیت حضرت معصومه (سلام الله علیها)
حکم شرعی پوشش صورت برای چهره های زیبا
موضوعات
احکام تصویری و پوستر
احکام ازدواج
احکام جنابت
احکام دختران
احکام غسل
احکام نجاسات و ظروف
احکام حیض (پریود، عادت یا قاعدگی)
احکام نفاس
احکام استحاضه
احکام آمیزش و روابط زناشویی
احکام پوشش و حجاب
احکام زینت و آرایش
احکام محرم و نامحرم
احکام فرزندان
احکام ارث و دیه
احکام طلاق و عده
احکام حقوق زن و شوهر
احکام بارداری و جلوگیری
احکام شیردهی
احکام سقط جنین
احکام نگاه
دانلود
احکام انحرافات جنسی (زنا، همجنس بازی،خود ارضائی یا استشهاء و...)
فلسفه احکام
مسائل و موضوعات متفرقه مورد نیاز زنان
آرشیو مطالب
ارديبهشت ۱۳۹۶ ( ۲ )
شهریور ۱۳۹۴ ( ۱ )
بهمن ۱۳۹۳ ( ۲ )
دی ۱۳۹۳ ( ۳۳۶ )
آذر ۱۳۹۳ ( ۲۸۹ )
نویسندگان
سید محمد علوی زاده ( 334 )
ا. سیدی ( 250 )
ح. اعتماد ( 46 )
پیوند ها
دفتر مقام معظم رهبری آیت الله العظمی خامنه ای
دفتر حضرت آیت الله العظمی سید علی سیستانی
دفتر آیت الله العظمی حسین‎ وحیدخراسانی
دفتر آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی
دفتر آیت الله العظمی حسین نوری همدانی
مؤسسه فرهنگی حوراء بانوان استان همدان
کمپین ارادت به امام نقی علیه السلام
Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ حجاب و عفاف Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ
سایت گناه شناسی
ریحانه های بهشتی
گلی از گلهای بهشت
مسیحیت شناسی
پاتوق بچه شیعه ها
گناه شناسی
73 فرقه
روضه
پیوندهای روزانه
جلو افتادن عادت
لکه بینی
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان